Arch. łódzka. Trzech Króli w Zgierzu.

Kościół katolicki obchodzi 6 stycznia uroczystość Objawienia Pańskiego (Epifania), w tradycji znaną jako Trzech Króli.. Dzień Objawienia Pańskiego, Święto Epifanii, potocznie nazywane w Polsce Świętem Trzech Króli W liturgii uroczystość ta wiąże się nierozerwalnie z Bożym Narodzeniem.

Akcja Katolicka  w Zgierzu już po raz trzeci podjęła się organizacji Orszaku Trzech Króli. W tym roku   wspólnie z Ks. Dziekanem  Dekanatu Zgierskiego  Andrzejem Chmielewskim oraz Przemysławem Staniszewskim Prezydentem   Miasta Zgierza .

 Cieszymy się, że w  tą wspaniałą inicjatywę  radosnego, bogatego w tradycje świętowania Objawienia Pańskiego, włączyło się wielu  Zgierzan oraz władze Miasta Zgierza i Starosta  Powiatu Zgierskiego. W Orszaku udział wzięło mimo mrozu kilka setek osób, młodzież ze szkół z rodzicami , władze Miasta Zgierza oraz indywidualne osoby.

 Orszak rozpoczął się Mszą Święta o godz.11.30 w Kościele Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu . Msza Sw. koncelebrowana  była przez  Ks. Dziekana Dekanatu Zgierskiego – Andrzeja Chmielewskiego oraz Ks. Andrzeja Blewińskiego- Asystenta Diecezjalnego Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej, kolędy śpiewał  Zespól Pieśni I Tańca Boruta.

   Po Mszy Świętej, spod kościoła MBDR wyruszył  orszak na czele z gwiazdą betlejemską i Trzema Monarchami do szopki przy kościele św. Katarzyny Aleksandryjskiej. W roli  Monarchy  w tym roku byli  Dziekan Dekanatu Zgierskiego ?Ks. kan. Andrzej Chmielewski , Wiceprezydent Miasta Zgierza ?Bohdan Bączak, Starosta Powiatu  Zgierskiego -Bogdan Jarota.    Magowie  w szopce  przed kościołem Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej złożyli  hołd dla Dzieciątka Jezus oraz  dary ? mirrę, kadzidło i złoto. Wedle tradycji  złoto – symbol godności królewskiej, kadzidło – godności kapłańskiej, mirra – symbol wypełnienia proroctw mesjańskich oraz zapowiedź śmierci Zbawiciela. Jednocześnie był to wyraz wiary w Chrystusa prawdziwego człowieka (mirra), prawdziwego Boga (kadzidło) oraz króla (złoto).

 Pokłon Mędrców ze Wschodu złożony Dziecięciu Jezus, opisywany w Ewangelii przez św. Mateusza (Mt 2, 1-12), symbolizuje pokłon świata pogan, wszystkich ludzi, którzy klękają przed Bogiem Wcielonym.

Podczas trasy  przemarszu kolędy śpiewali i zachęcali  uczestników Orszaku Trzech Króli do wspólnego kolędowania ,, Zespół Pieśni I Tańca Boruta? ze Zgierza .

Po złożeniu pokłonu dla Dzieciatka Jezus przez Magów, złożyli   życzenia   uczestnikom  Orszaku oraz obdarowali uczestników cukierkami.

Mimo mroźnej zimy wszystkim towarzyszyła radość   oraz włączyli się we wspólne kolędowanie.

W imieniu organizatorów dziękujemy wszystkim którzy brali udział w Orszaku Trzech Króli. Za wspaniałe stroje które  przygotowali, korony. Dziękuję Ks. Andrzejowi Blewińskiemu , ks. Andrzejowi Chmielewskiemu  za zakup koron oraz śpiewników prze ks. Dziekana .Zespołowi Pieśni Tańca Boruta który swoim pięknym śpiewem ubogacał  Orszak Trzech Króli

 Składam podziękowania organizatorom  ks. Dziekanowi Andrzejowi Chmielewskiemu, ks. Andrzejowi Blewińskiemu Asystentowi Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej , Przemysławowi Staniszewskiemu- Prezydentowi Miasta Zgierza , Witoldowi Swiątczakowi ?dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Kultury  w Zgierzu, którego Zespól Pieśni i Tańca Boruta swoim śpiewem  ubogacał Orszak Trzech Króli.  Osobom których pracownicy  czuwali nad naszym bezpieczeństwem: Dariuszowi Bereżańskiemu- Komendantowi Straży Miejskiej, Robertowi Śniecikowskiemu-  Komendantowi Powiatowej Policji w Zgierzu. Mediom za przekazanie informacji dla mieszkańców Zgierza i okolic.

 Dziękujemy  wszystkim którzy wspierali w organizacji Orszaku Trzech Króli.

                                                                                                         Marianna Strugińska-Felczyńska

patrz – galeria

Arch. łódzka. Trzech Króli w Zgierzu.008

2017-02-15