Arch. poznańska. Człowiek jest drogą Kościoła.

W sobotnie przedpołudnie członkowie Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej zgromadzili się w katedrze poznańskiej na dziękczynieniu Bogu za dar życia i posługę Karola Wojtyły ? Jana Pawła II z okazji zbliżającej się setnej rocznicy urodzin. Ci, którzy nie mogli przybyć do katedry wzięli udział w uroczystościach za pośrednictwem przekazu internetowego. Mszę św. koncelebrowaną sprawował bp Szymon Stułkowski i ks. prałat Paweł Deskur. Podczas homilii Ksiądz Biskup zauważył, że nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II można podsumować sformułowaniem: Człowiek jest drogą Kościoła. Był papieżem dla ludzi. Konsekwentnie prowadził Kościół drogą człowieka. Troska o tego właśnie człowieka przewijała się w całym nauczaniu Papieża, o człowieka w jego relacji stworzenie ? Stwórca na całym etapie jego drogi życiowej od narodzenia do naturalnej śmierci. Karol Wojtyła był duszpasterzem z powołania, który konsekwentnie realizował słowa zawarte w swej pierwszej encyklice ?Redemptor hominis? z 1979 r. Żył w świadomości, że Kościół nie może dziś czekać na człowieka lecz powinien do niego wychodzić, szukać go. O poszukiwaniu świadczy fakt podróży Jana Pawła II ? żaden papież przed nim tyle nie podróżował. Szukając człowieka stał się proboszczem całego świata, który nieustannie odbywał wizyty duszpasterskie wśród swoich parafian. Można śmiało powiedzieć, że Jan Paweł II był papieżem dla ludzi.

Ta sama myśl przewijała się w wykładzie wygłoszonym po Eucharystii przez ks. prałata Deskura. Scharakteryzował on nauczanie Świętego, które było rozwinięciem myśli Soboru Watykańskiego II dotyczącej miejsca świeckich w Kościele. To właśnie wtedy zdefiniowano rolę laikatu oraz zaznaczono, że bez jego świadomej obecności Kościół nie jest w stanie w pełni się rozwijać. Ks. Prałat w wykładzie ?Jan Paweł II promotor świeckich? odniósł się także do Akcji Katolickiej zwracając uwagę na formację jej członków, która w istotnej mierze opiera się na studium Nauki Społecznej Kościoła. Podstawą jest adhortacja ?Christifidelis laici?. Zdajemy sobie sprawę, że nie dość zgłębiliśmy naukę Jana Pawła II, jest ona stale wyzwaniem. Ciąży też na nas odpowiedzialność wprowadzenia w nią nowego pokolenia, które wyrosło po śmierci wielkiego Polaka. My, ?pokolenie JPII?, mamy wciąż żywo w pamięci spotkania z Nim, wciąż poruszają nas Jego słowa, ale co z nimi robimy? Czy również w działaniach duch nauczania Karola Wojtyły jest żywy? Kończąc swoje wystąpienie odwołał się do przelotnego spotkania z Janem Pawłem w Rzymie podczas studiów doktoranckich. Jak to określił: ?Ojciec Święty pozdrowił pojedynczego człowieka?. Potrafił zauważyć każdego, dotrzeć do niego bezpośrednio. Święty Jan Paweł II odcisnął się na życiu każdego z nas ? pojedynczego człowieka.

            Spotkanie zakończyła wspólnie odśpiewana Litania Loretańska. Słowami suplikacji prosiliśmy też dobrego Boga o zmiłowanie nad walczącym z epidemią światem.

Z uwagi na panującą pandemię nie mogła odbyć się zaplanowana na Wydziale Teologicznym konferencja naukowa poświęcona nauczaniu Papieża o świeckich.

Jolanta Horowska

2020-05-13