Arch. poznańska. Dziękując za dar wiary?.

Jubileusz 1050 ? lecia pierwszego biskupstwa w Polsce

?Wznoszę ręce me wzwyż, z moich ust chwała brzmi, sercem pełnym wdzięczności błogosławić Cię chcę?? ? pieśnią dziękczynienia rozpoczęliśmy godzinę czuwania w kościele farnym, trwając na modlitwie uwielbienia i dziękując Bogu za dar wiary dla narodu polskiego. Zgromadzeni przed ołtarzem, w łączności z Maryją, obecną w wizerunku Matki Bożej w Cudy Wielmożnej Pani Poznania, prosiliśmy o błogosławieństwo Boże dla naszej Ojczyzny i Archidiecezji; mając w pamięci pierwszego biskupa Jordana dziękowaliśmy za pasterzy, którzy przez ponad 1000 lat głosili Słowo Boże i prosiliśmy o nowe powołania kapłańskie i zakonne.

Pierwszy dzień obchodów jubileuszowych, kierował naszą uwagę na dar wiary, który Polska otrzymała wraz z przyjęciem chrztu, ale też na kulturę, którą chrześcijaństwo przyniosło i rozwinęło. Jednocześnie w tym radosnym czasie świętowania nie mogło zabraknąć Tej, która Polskę szczególnie umiłowała i do której Polacy zawsze się zwracali prosząc o pomoc i opiekę. Dlatego jubileuszowe obchody rozpoczęły się procesją ze Wzgórza Przemysła, w której uroczyście przeniesiono wizerunek Matki Bożej w Cudy Wielmożnej do fary, gdzie została odprawiona uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem prymasa abpa Wojciecha Polaka.

?Godzien jesteś, godzien jesteś, Panie i Boże nasz, godzien jesteś przyjąć chwałę??

Czuwanie w bazylice kolegiackiej, w które włączyliśmy się jako Akcja Katolicka, było trwaniem wraz z Maryją w modlitwie dziękczynnej i uwielbieniu, wyrażonej słowami pieśni z Księgi Daniela: ?Błogosławcie Pana, wszystkie dzieła Pańskie, Chwalcie Go i wywyższajcie na wieki??. W naszej modlitwie zapewnialiśmy Pana o naszej miłości, chociaż jakże często niedoskonałej, jako że jesteśmy słabi i grzeszni. W Litanii do Najświętszego Sakramentu wyrażaliśmy naszą wiarę w żywą Obecność Jezusa pod postacią chleba i prosiliśmy o umocnienie tej wiary. Szczególnym momentem była chwila osobistej modlitwy w ciszy,
w której zawierzaliśmy siebie i wszystkie nasze intencje Jezusowi i Jego Matce. Tę część czuwania zamknęła modlitwa papieży Piusa X i Piusa XI, w której zawierzaliśmy Bogu wszystkich pasterzy w Polsce, prosząc dla nich o świętość życia, silną wiarę i dar mocnego słowa przekazującego ludziom prawdę Ewangelii.

?Ave Maria, gratia plena??

W naszym czuwaniu nie mogło zabraknąć rozmowy z Matką; w modlitwie różańcowej powierzaliśmy Jej potrzebę nowych powołań kapłańskich i zakonnych; prosiliśmy również, by osoby świeckie mogły odnaleźć swoje miejsce w Kościele. Pieśń kończąca godzinę czuwania przybliżyła nas do godziny Apelu, poprowadzonego następnie przez ojców franciszkanów.

Czuwanie Akcji Katolickiej zostało przygotowane i poprowadzone przez POAK z parafii pw. Imienia Maryi w Poznaniu-Smochowicach, pod przewodnictwem ks. proboszcza Mariusza Mazura CR, Asystenta Oddziału.

Beata Jańczak

2018-06-24

patrz – galeria (Jolanta Horowska)