Arch. poznańska. ?Idźcie do Józefa??

Zgodnie z tym wezwaniem (a jest ono umieszczone na obrazie św. Józefa znajdującym się w Jego Sanktuarium w Kaliszu), członkowie Akcji Katolickiej naszej Archidiecezji udali się tam z pielgrzymką w sobotę, 17 marca.

Zachętą dla nas było ogłoszenie przez papieża Franciszka obecnego roku Nadzwyczajnym Rokiem Świętego Józefa Kaliskiego. To właśnie tam ? w kaliskiej kolegiacie noszącej zaszczytny tytuł Narodowego Sanktuarium Świętego Józefa Kaliskiego ? znajduje się cudowny obraz Świętej Rodziny, w którym od czasu jego namalowania, czyli od XVII w., nieprzerwaną cześć odbiera przybrany ojciec Pana Jezusa.

Ksiądz Roman Dworacki ? Asystent Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej ? przybliżył nam historię powstania tego obrazu. Namalowano go na prośbę i zgodnie ze wskazówkami samego Świętego: przedstawia Świętą Rodzinę na tle panoramy miasta, nad nią unosi się Duch Święty w postaci gołębicy, a nad wszystkimi czuwa błogosławiący im Bóg Ojciec. Wszystkie postaci okrywają bogato zdobione ?sukienki? oraz korony nałożone w 1796 roku. Obraz zasłynął cudami od momentu jego powstania, a o otrzymanych łaskach świadczą liczne wota. Pielgrzymowali tu ludzie z najdalszych stron, a w 1997 roku przybył papież Jan Paweł II i wygłosił słynną homilię poświęconą świętości życia.

W dniu naszego przyjazdu kolegiatę wypełniał nieprzeliczony tłum. Kustosz Sanktuarium witał pielgrzymów z Gdańska, Warszawy, Bydgoszczy, Archidiecezji Kaliskiej, a także Akcję Katolicką z Poznania przybyłą z Panią Prezes. Trwała też pielgrzymka Sióstr Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia oraz Wspólnot Żywego Różańca.

Po czasie na indywidualną modlitwę wysłuchaliśmy konferencji pt. ?Święty Józef człowiekiem Eucharystii?, którą wygłosił ks. prof. D. Kwiatkowski z Warszawy. Nazwał św. Józefa mężem wiary i miłości, który nie wypowiadając żadnego słowa ?(?) uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański? (Mt.1.24). We wszystkim był posłuszny Bogu. Ofiarą przez niego złożoną jest czystość, prawość i życie wypełnione pracą, aby utrzymać rodzinę.

           Dwadzieścia wieków czekał, by Kościół dostrzegł jego rolę, a przecież nie można oddzielić Józefa od Maryi i Jezusa, bo była to prawdziwa, pełna rodzina, mająca ojca.

           Papież Pius IX ogłosił w 1870 roku, św. Józefa patronem Kościoła Powszechnego, a Jan XXIII ? patronem Soboru Watykańskiego II. Natomiast papież Franciszek 1 maja 2003 roku dekretem Kongregacji Nauki Wiary zarządził, by imię św. Józefa było wymieniane we wszystkich modlitwach eucharystycznych zaraz po Maryi.

           Mówca zakończył stwierdzeniem, że św. Józef nigdy wprawdzie nie uczestniczył  we Mszy św., ale poprzez jego postawę i jego cnoty można go nazwać człowiekiem Eucharystii.

           Zaraz po konferencji rozpoczęła się uroczysta Msza św. pod przewodnictwem biskupa kaliskiego ? Edwarda Janiaka. Na zakończenie Eucharystii celebrans ze wzruszeniem dziękował tak licznie przybyłym czcicielom św. Józefa. Wart dodać, że owocem naszego pielgrzymowania był dar odpustu zupełnego związanego z nawiedzeniem Narodowego Sanktuarium Świętego Józefa Kaliskiego.

           W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się jeszcze w Gołuchowie, aby zwiedzić zamek Izabeli Czartoryskiej i podziwiać jego największą atrakcję ? kolekcję waz greckich z V w.

           Pielgrzymka dostarczyła nam głębokich przeżyć religijnych, za co jesteśmy szczerze wdzięczni Pani Prezes i Księdzu Asystentowi. Nie możemy doczekać się kolejnego wyjazdu, tym razem do miejsc związanych ze św. Stanisławem Kostką. Do zobaczenia na pielgrzymim szlaku!

Małgorzata Adamiak

2018-03-30

patrz galeria
foto. : Emilia Rogalińska