Arch. poznańska. II Archidiecezjalny Przegląd Poezji i Pieśni Patriotycznej.

W sobotę 17 maja 2014 r. odbył się Koncert Laureatów II Archidiecezjalnego Przeglądu Poezji i Pieśni Patriotycznej pod hasłem Kocham moją Ojczyznę, pod patronatem Metropolity Poznańskiego oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego. W przeddzień 94. rocznicy urodzin oddaliśmy nim hołd wielkiemu patriocie, poecie i pisarzowi Karolowi Wojtyle, papieżowi Janowi Pawłowi II. Było to nasze dziękczynienie za Jego kanonizację. Przeglądowi towarzyszyły słowa św. Jana Pawła II: O ziemio polska! Ziemio trudna i doświadczona! Ziemio piękna! Ziemio moja. Bądź pozdrowiona. (Warszawa 8 czerwca 1987 r.).

Do II Przeglądu Pieśni i Poezji Patriotycznej, ogłoszonego przez Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej, w kategorii ?śpiew? zgłoszono 64 solistów oraz 27 zespołów, łącznie 230 osób. W dniach 6 i 7 maja 2014 r. przesłuchano 59 solistów oraz 21 zespołów, łącznie 179 osoby. Natomiast w kategorii ?poezja? zgłoszono 22 wykonawców,  przesłuchano 21. Uczestników oceniały dwie odrębne komisje.

Laureaci otrzymali statuetkę Brązowego Orła, a wszyscy uczestnicy dyplomy i nagrody książkowe.

Na zakończenie członek jury Michał Marzec, tenor Teatru Wielkiego w Poznaniu, z towarzyszeniem fortepianu (Wanda Marzec), zaprezentował Arię z kurantem z opery Stanisława Moniuszki Straszny Dwór oraz Żeby Polska była Polską Jana Pietrzaka, w którą to piosenkę włączyli się również obecni w auli.

Jolanta Horowska

patrz – galeria
003poznanKonkurs0519