Arch. poznańska. Jedna z piękniejszych dróg.

W sobotę 24 czerwca 2017 r., w XXI rocznicę reaktywowania Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej, w Sanktuarium bł. Edmunda Bojanowskiego w Luboniu-Żabikowie odbyło się szkoleniowe posiedzenie Rady DIAK połączone z pielgrzymką do bł. Edmunda Bojanowskiego. Spotkanie adresowane było do prezesów parafialnych oddziałów oraz członków POAK. Dla Akcji Katolickiej jest to miejsce szczególne, bo gdzież szukać wsparcia dla naszego Stowarzyszenia, jak nie u Patrona? W Sanktuarium przywitała nas siostra ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, którego założycielem jest bł. Edmund. Przybliżyła historię i charyzmat zgromadzenia, jak również postać Bojanowskiego. Zwróciła uwagę na opiekę Bożej Opatrzności, której bezgranicznie zaufał nasz wspólny Patron. Módlmy się więc i pracujmy, a Opatrzność Boża jak nie zapomina o biednych ptaszętach, tak i o nas pamiętać raczy ? pisał Błogosławiony w liście do s. Leony Jankiewicz, 28 IX 1865. Jak powiedziała na zakończenie wystąpienia: Akcja Katolicka to jedna z piękniejszych dróg do Pana Boga. Jest pierwsza wakacyjna sobota, a Państwo jesteście tutaj, aby się formować. Dziękuję w imieniu Patrona, że podejmujecie działania, by wasze serca były piękne i oddziałujecie tak na innych. Pamiętajcie też o sobie by Dobro najpierw Was przemieniało, a później innych.

Eucharystia celebrowana przez ks. Asystenta Romana Dworackiego była centralnym punktem dnia. Po niej nastąpiło szkoleniowe spotkanie. W I części ks. Asystent przybliżył nauczanie Kościoła o Akcji Katolickiej. Przypomniał przemiany społeczne, na tle których kolejni papieże przygotowywali grunt do powołania Akcji Katolickiej rozumianej jako wspólnoty dojrzałych świeckich, powołanej przez hierarchię dla dobra Kościoła. AK jest urzędem, co potwierdzają dokumenty: w dekrecie o działalności misyjnej Kościoła Ad gentes czytamy: ?Do założenia Kościoła i do rozwoju wspólnoty chrześcijańskiej konieczne są różne urzędy, powoływane przez Boga spośród wiernych; winny one doznawać od wszystkich troskliwego poparcia i czci. Zalicza się do nich urząd kapłanów, diakonów i katechistów oraz Akcję Katolicką? (DM 15).

II część spotkania ?Akcja Katolicka jako organizacja Kościoła? poprowadziła prezes DIAK Bogumiła Kania-Łącka. Celem Akcji Katolickiej ma być współpraca świeckich z hierarchią dla odnowienia świata w Chrystusie ? musimy o tym pamiętać, podejmując działania w ramach naszego Stowarzyszenia. Wskazując na miejsce AK w Kościele, przypomniała Statut Akcji Katolickiej w Polsce, zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski, struktury, prawa i obowiązki stojące przed członkami. Zwróciła uwagę na potrzebę dobrego przygotowania spotkania, które musi odbywać się systematycznie, najlepiej
w łączności ze Mszą św. Ważny jest nasz stosunek do asystentów kościelnych: Wy współpracujcie ze swymi księżmi proboszczami ? nie żądajcie, aby było odwrotnie lub inaczej. Bądźcie im zawsze pomocą, nigdy przeszkodą, nigdy utrudnieniem ani krzyżem. (por. kard. August Hlond o Akcji Katolickiej). Prezes podkreśliła, że bez modlitwy o powołania do Akcji Katolickiej Stowarzyszenie nie ma przyszłości. Módlmy się więc za siebie nawzajem, jak i za tych, którzy szukają swego miejsca w Kościele. Naszą obecność w Akcji Katolickiej traktujmy jako własną drogę do świętości.

Po krótkiej dyskusji i odśpiewaniu hymnu Akcji Katolickiej, z pasterskim błogosławieństwem ks. Asystenta rozjechaliśmy się do naszych domów.

Jolanta Horowska

2017-06-25

patrz galeria