Arch. poznańska. ?Któż zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym?? (1 J 5, 5)

?Panie, jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić? (Łk, 5,12)

Mszą świętą rozpoczęło się spotkanie Rady poznańskiej Akcji Katolickiej w sobotę 11 stycznia 2020 r. Zebrani w kaplicy Wydziału Teologicznego UAM przy ul. Wieżowej wysłuchaliśmy homilii ks. bp. Zdzisława Fortuniaka, który przewodniczył liturgii. Ksiądz Biskup nawiązał do Ewangelii, wskazując w scenie uzdrowienia trędowatego spotkanie mocy i dobroci Boga. Oprócz trądu atakującego ciało, z którym owocnie walczyli chociażby Wanda Błeńska czy o. Marian Żelazek SVD, możemy też doświadczyć trądu duchowego, z którego każdy z nas potrzebuje uzdrowienia. Ks. bp Fortuniak zwrócił uwagę na naszą charakterystyczną przypadłość, tj. skłonność do narzekania, która prowadzi do frustracji i zniechęcenia, gdy tymczasem chrześcijanin winien być człowiekiem radości. Tylko tam, gdzie płonie silny płomień wiary, gorliwości i zaangażowania, Kościół się rozwija.

Ks. Biskup przypomniał, że ks. Prymas Stefan Wyszyński w trosce o moralną kondycję narodu polskiego zwracał się o pomoc do kobiet: by przodowały w drodze ku dobru, niosły pomoc w życiu publicznym, w walce z zepsuciem, zgorszeniem; jako że to kobiety z natury chronią życie, to przez nie i w nich rozwija się człowieczeństwo; tę samą rolę odgrywają w narodzie.

Drugi z przywołanych, bł. Ks. Jerzy Popiełuszko, mówił, że kto łatwo sprzedaje ideały, jest o krok od sprzedania człowieka.

Musimy dbać o to, by, jak to ks. Biskup wyraził, ludzie nie nikczemnieli w swoim myśleniu. Najlepszą drogą jest zawierzanie siebie i innych Bogu i Jego Matce.

Hej, kolęda, kolęda?

Drugim punktem programu naszego spotkania było wspólne kolędowanie, przeplatane fragmentami wspomnień związanych z przeżywaniem Bożego Narodzenia w szczególnych okolicznościach. Usłyszeliśmy m. in. relację ks. Ludwika Walkowiaka z Dachau, w której wezwanie do miłości nieprzyjaciół brzmi niezwykle wymownie (?Dwa fronty. Wspomnienia więźnia II wojny światowej?), opis wigilii przywołanego już wcześniej ks. Prymasa Wyszyńskiego z okresu internowania (?Zapiski więzienne?), gdzie znów uderzyło nas zdanie odrzucające nienawiść: ?nie zmuszą mnie, bym ich nienawidził?. Trzecim świadkiem niezwykłości czasu Bożego Narodzenia jest abp Mieczysław Mokrzycki, opowiadający o zwyczajach świątecznych wprowadzonych w Watykanie przez św. Jana Pawła II.

?Wielka tajemnica wiary?

Kolejnym punktem spotkania było posiedzenie Rady DIAK, związane z podsumowaniem ubiegłego roku oraz omówieniem planów i kalendarza wydarzeń na rok 2020. Hasło roku liturgicznego: ?Wielka tajemnica wiary?, wpisujące się w program duszpasterski na lata 2019-2022 pod hasłem ?Eucharystia daje życie?, kieruje naszą uwagę ku tajemnicy obecności Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, i wskazuje jako zadanie pogłębianie wiedzy o Eucharystii, aktywny udział w liturgii mszy św., a także uczestniczenie oraz organizowanie adoracji Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.

Szczególnie w tym roku pochylamy się także nad świadectwem życia i nauczaniem ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, którego beatyfikacji oczekujemy już w czerwcu.

Życzmy sobie, byśmy w rozpoczynającym się roku potrafili podążać drogą Ewangelii, jak Mędrcy, którzy porzuciwszy wszystko dążą niestrudzenie do Betlejem, a rozpoznawszy Pana w małym Dzieciątku, inną, nową drogą wracają do swej ojczyzny, głosząc niezwykłe orędzie.

tekst Beata Jańczak, zdjęcia Emilia Rogalińska

2010-01-12

galeria – patrz