Arch. poznańska. Miłosierdzie na co dzień.

Przeżywamy Rok Miłosierdzia. Szczególny czas, by uświadomić sobie, ile Miłosierny Ojciec nam daje, ale też zastanowić się, czy my sami jesteśmy miłosierni. Pozostaje pytanie: jak ?praktykować? miłosierdzie na co dzień? W sobotę 20 lutego 2016 r. członkowie Akcji Katolickiej mieli okazję poszukać odpowiedzi na to pytanie podczas wielkopostnego dnia skupienia w parafii św. Rocha w Poznaniu.

Miłosierdzie wobec potrzebujących ? rozpoczynając rekolekcyjne zatrzymanie s. Alicja ze Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej opowiedziała o pracy na rzecz ubogich i potrzebujących, jakiej podejmują się Siostry Serafitki.

Miłosierdzie w modlitwie. Rozważając Drogę krzyżową modliliśmy się o Boże miłosierdzie dla siebie i bliźnich. Również w modlitwie pamiętaliśmy o zmarłych, odmawiając nad grobem ks. prałata Stefana Schudego Koronkę do Bożego Miłosierdzia, prosząc o życie wieczne dla pierwszego Asystenta Diecezjalnego Akcji Katolickiej naszej archidiecezji.

Miłosierdzie w sakramencie pojednania. Podczas nabożeństwa pokutnego był czas na zastanowienie się nad formułą rozgrzeszenia, jaką słyszymy u kratek konfesjonału, a która ma nas zachęcić do zmiany życia.

Podczas homilii prowadzący dzień skupienia ks. Roman Dworacki, asystent diecezjalny AK, mówił o chrzcie św., sakramencie wprowadzającym do wspólnoty Kościoła. Na zakończenie Eucharystii procesyjnie przeszliśmy przez Bramę Miłosierdzia. Jak zauważył ks. Asystent przechodząc przez Bramę Miłosierdzia mów Jezusowi <TAK>, potwierdzając tym samym swoje powołanie.

Ostatnim elementem dnia skupienia było spotkanie z duszpasterzem akademickim ks. Krzysztofem Grześkowiakiem. Ukazał on Duszpasterstwo Akademickie jako pomost z życia młodzieży do życia dorosłego. Zauważył: Jakie są Duszpasterstwa Akademickie, takie później są duszpasterstwa dorosłych, choćby Akcja Katolicka.

Spotkaniu towarzyszyła wystawa fotograficzna ?Nasze chrzcielnice? przygotowana przez członków Akcji Katolickiej.

tekst i foto.: Jolanta Horowska

patrz ? galeria

Wielkopostny dzień skupienia AK Pń św Rocha (44)

2016-02-23