Arch. poznańska. Najlepsza cząstka Kościoła.

W sobotę 23 września 2017 r. odbyło się w Poznaniu, Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, którego głównym organizatorem jest Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej. Poprzedziła je Eucharystia w kościele pw. św. Rocha pod przewodnictwem kardynała Roberta Saraha, prefekta Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w Watykanie. Kardynał zwrócił uwagę na Słowo Boże, które ma być motywem naszego ewangelizacyjnego działania: Dzisiejszy świat cierpi, ponieważ nie docenia ogromnego skarbu, jaki stanowi nasza wiara, a jeszcze mniej uznaje zbawczą potęgę Słowa. Musimy odbudować nasze życie na Słowie Bożym. Bycie chrześcijaninem wymaga siły, odwagi i bohaterstwa, zwłaszcza gdy pojawiają się trudności, cierpienie i prześladowanie, ze względu Słowo. Musimy więc przyjąć Słowo Boże z miłością, całkowitym oddaniem, z gorącym pragnieniem bycia przez nie przemienionymi i ożywionymi ? usłyszeliśmy w odczytanej w języku polskim homilii. (za KAI).

W Centrum Wykładowo ? Konferencyjnym Politechniki Poznańskiej miała miejsce druga część spotkania. W imieniu organizatorów uczestników sesji powitała Bogumiła Kania-Łącka, prezes Zarządu DIAK. Arcybiskup Stanisław Gądecki, metropolita poznański w swoim słowie wprowadzającym nawiązał m. in. do hasła kończącego się programu duszpasterskiego. Przez minione cztery lata skupialiśmy się wokół pierwszego z sakramentów ? chrztu świętego również z perspektywy 1050 rocznicy chrztu Polski. Wchodzimy w nowy rok liturgiczny kontynuując rozważania nad sakramentami inicjacji chrześcijańskiej. Skupimy się na sakramencie bierzmowania, by w następnym roku pochylić się nad Eucharystią. Gość Forum, kardynał Robert Sarah, w swoim wystąpieniu Duch Świętości w Kościele przeniósł słuchaczy do Wieczernika, w którym narodził się Kościół. Nie możemy ewangelizować bez Ducha Świętego! Nie bójmy się, jeśli jest nas mało, bo nie ilość wiernych się liczy, ale ich jakość. Nie można poświęcić jakości duchowej, aby budować Kościół. Zatracenie poczucia grzechu w dzisiejszym świecie, inna jego definicja (choćby ?mieszkanie razem? zamiast cudzołóstwa), usprawiedliwianie występków, lekceważenie sakramentu pokuty ? oddalają nas od Boga, czego konsekwencją jest brak wiary. Unikanie okazji do grzechu, modlitwa za dusze w czyśćcu cierpiące są pomocą w walce z grzechem. Duch Święty to także Duch Prawdy i Miłosierdzia, który pomaga nam upodobnić się do Chrystusa. W sakramencie bierzmowania Duch Święty udziela wzrostu, daje moc, ubogaca szczególną siłą i uzdalnia do dawania świadectwa. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który jest Duchem męstwa. Zaufajmy Mu i pozwólmy działać w nas. Z Nim jesteśmy mocni! ? tymi słowami kardynał Sarah zakończył wystąpienie.

Kolejny prelegent, arcybiskup Wiktor Skworc, metropolita katowicki, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP, podziękował gospodarzowi spotkania, arcybiskupowi Stanisławowi Gądeckiemu, za pierwsze Forum o zasięgu ogólnopolskim (dotychczas nosiło miano Poznańskiego Forum Duszpasterskiego). Jesteśmy jednym z nielicznych Kościołów lokalnych posiadających własny program duszpasterski. Duch, który umacnia miłość ? takie motto będzie towarzyszyło pracy duszpasterskiej Kościołowi w Polsce w latach 2017 ? 2019. To czas misji wierzących, ochrzczonych i bierzmowanych. Wstępem do dyskusji panelowej była katecheza, jaką poprowadził ks. Krzysztof Porosło z Krakowa. Przypomniał zebranym znaczenie symboli towarzyszących sakramentowi bierzmowania. Chrześcijanin ma stać się ?Bogu przyjemnym? i swoim życiem przyciągać do Niego innych. Jak dotrzeć do młodego człowieka? Czy chrzest ? Eucharystia ? bierzmowanie to właściwa kolejność sakramentów? Jak będąc politykiem, można korzystać z darów Ducha Świętego? ? na te i inne trudne pytania próbowali odpowiedzieć: Marek Jurek, poseł do Parlamentu Europejskiego, o. Marek Myśliński CSSp, przełożony Zgromadzenia Ducha Świętego oraz Julia Chmielińska i Wojciech Ostrowski.

Na zakończenie Forum arcybiskup Stanisław Gądecki dziękował za tak liczne przybycie. Podsumowując zauważył: Zebrała się tutaj najlepsza cząstka Kościoła. Boże błogosławieństwo, jakiego udzielił metropolita poznański, niech będzie dla nas pomocą, w wypełnieniu tej misji.

Jolanta Horowska, członek Zarządu DIAK

2017-09-25

patrz – galeria (J. Horowska)