Arch. poznańska. Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Forum Duszpasterskim osoby świeckie i duchowne, osoby życia konsekrowanego, członków ruchów i stowarzyszeń katolickich, a nade wszystko przedstawicieli diecezjalnych i parafialnych rad duszpasterskich, które odbędzie się w sobotę 23 września 2017 r.

Forum rozpocznie Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem i z homilią kard. Roberta Saraha o godz. 9:30 w kościele św. Rocha w Poznaniu. Po Eucharystii w auli Centrum Wykładowo-Konferencyjnego Politechniki Poznańskiej przy ul. Piotrowo 2 odbędzie się sesja pt. Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, podczas której zaproszeni prelegenci przybliżą treści opracowanego przez Komisję Duszpasterstwa KEP Programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na lata 2017-2019.

W pierwszej części po słowie wprowadzającym abpa Stanisława Gądeckiego, metropolity poznańskiego, przewodniczącego KEP wysłuchamy wykładu kard. Roberta Saraha, prefekta Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów oraz abpa Wiktora Skworca, metropolity katowickiego, przewodniczącego Komisji Duszpasterstwa KEP.

W drugiej części odbędzie się dyskusja panelowa wokół tematu sesji. Wprowadzeniem do dyskusji będzie wystąpienie ks. Krzysztofa Porosło z Krakowa pt. Tajemnica namaszczenia. (Szczegółowy program w załączeniu.)

Ze względów organizacyjnych bardzo prosimy o zgłoszenie uczestnictwa najpóźniej do 15 września br. drogą elektroniczną na adres: akcjakatolicka@archpoznan.pl lub diak@poznan.ak.org.pl albo faxem: 61 852 97 66. Przy rejestracji prosimy o podanie imienia i nazwiska, diecezji (w przypadku archidiecezji poznańskiej podajemy nazwę parafii i miejscowość) oraz funkcji. Wpisowe od osoby wynosi 10 zł. Wpłaty można dokonać przelewem na konto DIAK Poznań, Bank PEKAO S.A. II O Poznań, 10 1240 1763 1111 0000 1812 9605 (w tytule przelewu Sesja) lub ? po wcześniejszym zgłoszeniu ? bezpośrednio przed sesją w recepcji.

W imieniu organizatorów

                                                                                     Prezes Zarządu DIAK Poznań
/-/ Bogumiła Kania-Łącka

 

Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie 23 września 2017 r., Poznań

Program:

? Godz. 9 30 ? Msza św., Kościół pw. św. Rocha, ul. Św. Rocha 10;
? Godz. 11 15 ? Centrum Wykładowo-Konferencyjne Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 2;
o Słowo wprowadzające ? Jego Ekscelencja Arcybiskup Stanisław Gądecki Metropolita Poznański, Przewodniczący Konferencji  Episkopatu Polski;
o Duch Świętości w Kościele ? Jego Eminencja Kardynał Robert Sarah;
o Założenia Programu Duszpasterskiego Kościoła w Polsce na lata 2017/2019 ? Jego Ekscelencja Arcybiskup Wiktor Skworc Metropolita Katowicki, Przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP
? Godz. 13 15 ? przerwa;
? Godz. 14 10 ? interludium muzyczne;
? Godz. 14 20
o Tajemnica namaszczenia, ks. Krzysztof Porosło, Kraków;
o Napełnieni Duchem Świętym ? dyskusja panelowa. Moderator ks. Krystian Sammler, Poznań. Uczestnicy: Marek Jurek, poseł do Parlamentu Europejskiego; o. Marek Myśliński CSSP, przełożony Zgromadzenia Ducha Świętego, Bydgoszcz; Julia Chmielińska, Poznań; Wojciech Ostrowski, Poznań
? Godz. 16 00 ? zakończenie sesji.