Arch. poznańska. Pamiętamy.

Delegacja Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej, którą tworzyli prezes Bogumiła Kania-Łącka, wice-prezes Eugeniusz Ludwiczak, Marek Bajon, Maria Gliszczyńska, Roman Sielicki i Jacek Łącki, wzięła udział u obchodach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Na uroczystości zapraszał Wojewoda Wielkopolski. Rozpoczęły się Mszą św. koncelebrowaną pod przewodnictwem ks. abpa Stanisława Gądeckiego, metropolity poznańskiego, przewodniczącego KEP.

Druga część uroczystości odbyła się pod Pomnikiem Armii Poznań.

Po okolicznościowych wystąpieniach, modlitwie i apelu poległych złożono kwiaty.

W imieniu Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej hołd wszystkim bohaterom poległym w obronie Ojczyzny złożyła delegacja DIAK: prezes Bogumiła Kania-Łącka, wiceprezes Eugeniusz Ludwiczak oraz Roman Sielicki, członek Rady DIAK. Obecny był poczet sztandarowy DIAK.

Jolanta Horowska

2019.09.01

zdjęcia – Jacek Łącki