Arch. poznańska. Perły we wspólnotach parafialnych.

W sobotę 9 grudnia 2017 r. w kaplicy Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu miał miejsce adwentowy dzień skupienia członków Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej. Spotkanie rozpoczęła Adoracja Najświętszego Sakramentu, a po niej Eucharystia. Mszę św. koncelebrowaną sprawował ks. prof. Bogdan Częsz wraz z ks. Jacek Roszkowski, asystentem kościelnym Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej NMP Wniebowziętej w Kościanie, homilię wygłosił ks. Przemysław Tyblewski, prefekt ASD. Kaznodzieja zaznaczył, że ?Każdy robotnik
w winnicy pańskiej (od biskupa po wikariusza), nie wyobraża sobie pracy bez ludzi, którzy troszczą się o Kościół i są jego podporą, m.in. bez Akcji Katolickiej. Jesteście perłami we wspólnotach parafialnych.? Przypomniał, że współpraca ludzi świeckich jest podstawą pracy w parafii, a każdy proboszcz, który ma AK jest szczęśliwy, bo ma na kogo liczyć. Wspomniał o swoim spotkaniu z ludźmi kochającymi parafię i Kościół. Podczas głoszenia słowa Bożego w dzień odpustowy w jednej z parafii był zaskoczony rozmachem, z jakim zorganizowany został tam festyn parafialny. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie ludzie świeccy, z Akcją Katolicką na czele. Parafialny Oddział jest miejscem formacji, wzrastania w wierze, daje możliwość ubogacania duchowego ? to dar Akcji Katolickiej dla parafii. ?Dziękujemy za to, że jesteście i troszczycie się o Kościół? ? zakończył kazanie ks. Tyblewski.

Konferencję o Duchu Świętym wygłosił ks. prof. Bogdan Częsz. Hasło tegorocznego roku duszpasterskiego Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym pozwoliło spojrzeć na Trzecią Osobę Boską jako na spełnienie obietnicy Jezusa Chrystusa. Napełnieni Duchem Świętym Apostołowie natychmiast głosili i nauczali, to trwały skutek Jego mocy. Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym ?napełnieni?, ale także ?napełniani? ilekroć Go przyzywamy. To ?napełnianie? trwa, o ile wierzymy. Ksiądz Profesor wskazał, że cele programu realizować będziemy poprzez:

  • Odkrywanie Osoby Ducha Świętego ? bliższe poznanie polega na przyglądaniu się działaniu Ducha Świętego.
  • Otwarcie na działanie Ducha Świętego ? to uświadomienie sobie, że Duch Święty jest Uświęcicielem mojego dążenia do świętości.
  • Refleksję nad sakramentem bierzmowania ? Duch Święty, którego otrzymaliśmy w czasie sakramentu chrztu świętego w sakramencie bierzmowania udziela swoich darów, abyśmy dawali świadectwo w wierze.
  • Refleksje nad skutkami sakramentu bierzmowania ? naszym zadaniem jest pogłębienie znajomości darów Ducha Świętego, otwarcie na Jego łaskę.

Duch Święty utrzymuje Kościół w ciągłej młodości. Działa w każdym z nas inaczej. Duch Święty uprzedza nasze działania dobra i ku dobru, udziela możliwości do realizacji dobra. On usuwa w nas lęki, modli się w nas, dzięki Niemu możemy wołać do Boga Abba. Abyśmy odkrywali w sobie dary Ducha Świętego i spożytkowali je musimy wzbudzić w sobie pobożność do Niego. Pomogą nam w tym kolejne kroki:

  • Uwierzyć w moc Ducha Świętego ? On działa i przeze mnie; mogę stać się Jego instrumentem.
  • Wzywać Ducha Świętego ? musimy modlić się, aby przyszedł Veni Sancte Spirito!
  • Współpracować z Duchem Świętym ? to najtrudniejszy element, ale niezbędny! To Duch Święty inicjuje w nas współpracę z nami. On chce współpracować z człowiekiem, z naszej strony potrzebne są tylko chęci.

Niech dary mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej, o które prosiliśmy w Koronce do Ducha Świętego odmówionej we wspólnocie, umocnią nas do dawania świadectwa o Bogu i Jego Kościele. Wypełniajmy nasze powołanie do Akcji Katolickiej, korzystając
z mocy Ducha.

Jolanta Horowska (tekst i zdjęcia)

2017-12-10

patrz – galeria