Arch. poznańska. Posiedzenie Rady DIAK.

?Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym? (Łk 21, 36)

Posiedzenie Rady DIAK ? 1 grudnia 2018 r.

?Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe?? (Łk 21, 34)

Mszą świętą w sobotni poranek rozpoczęło się spotkanie członków Rady DIAK. Zgromadzeni w kaplicy Domu Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej powierzaliśmy Bogu intencje Akcji Katolickiej. W przededniu Adwentu w Słowie Bożym usłyszeliśmy wezwanie do czuwania i modlitwy, aby zawsze być gotowym na spotkanie z Panem. Ksiądz Asystent Roman Dworacki w homilii zwrócił uwagę na zagrożenia, przed którymi ostrzega Jezus w Ewangelii, tj. obżarstwo, pijaństwo i troski doczesne, prowadzące do ?ociężałości serca?. Obżarstwo rozumiane nie tylko jako brak umiaru, ale przede wszystkim jako choroba czy też niemoc ducha, prowadząca do konsumpcyjnego nastawienia wobec otaczającego świata, skutkuje z jednej strony postawą roszczeniową i przekonaniem, że wszystko mi się od życia należy, z drugiej natomiast poczuciem nienasycenia oraz koniecznością ciągłego poszukiwania nowych wrażeń i doznań emocjonalnych, a także duchowych. Pijaństwo często wiąże się z tzw. polską ?kulturą? picia, z przekonaniem, że zawsze wypada alkoholem częstować, a nigdy nie wypada poczęstunku odmawiać. Co ciekawe, Pan Jezus zestawia te tak oczywiste wady w jednym rzędzie z troskami doczesnymi. O ile zainteresowanie czy nawet zatroskanie o doczesne potrzeby własne czy też bliskich nie wydaje się niczym nagannym, przeciwnie, świadczy o odpowiedzialnym podejściu do życia, to jednak może stanowić pułapkę. Nadmierne skupienie na potrzebach życia codziennego może przesłonić nam skutecznie Boga; skupienie na realizacji doczesnych potrzeb nie pozwala dostrzec Tego, który jest jedynym rzeczywistym szczęściem. Początek Adwentu to dobry moment na zatrzymanie się w biegu, by uświadomić sobie, co naprawdę jest dla mnie ważne.

?Chwałą Boga jest człowiek żyjący?? (św. Ireneusz z Lyonu)

Drugą część spotkania w Archiwum Archidiecezjalnym rozpoczęła konferencja poświęcona założycielowi  Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Marii Panny: ?Błogosławiony Edmund Bojanowski w służbie drugiemu człowiekowi i ojczyźnie?. Siostra Nazaria z Domu w Luboniu przypomniała najważniejsze wydarzenia z życia bł. Edmunda, podkreśliła zarazem, jak istotnym dla niego pragnieniem było życie zgodne z wolą Bożą, realizowane przede wszystkim w służbie innym. Wrażliwość na nędzę i cierpienie skłoniły go do działań na rzecz najuboższych: w trosce o los opuszczonych dzieci i dziewcząt organizował ochronki, zakładał czytelnie i wypożyczalnie dla biednych mieszkańców wsi, niósł pomoc chorym i umierającym. Pierwsza ochronka, otworzona w 1850 r. w Podrzeczu, dała początek Zgromadzeniu Służebniczek. Abp Mieczysław Ledóchowski, który zatwierdził statuty nowego zgromadzenia, powiedział, że Bóg chciał Edmunda Bojanowskiego uświęcić w stanie świeckim.

Przypadająca w przyszłym roku 20. rocznica beatyfikacji bł. Edmunda to okazja, aby na nowo odkrywać, jak wielką inspiracją może być on zwłaszcza dla nas, członków Akcji Katolickiej.

 Co nas czeka w 2019 roku?

Na posiedzeniu Rady DIAK zostały przedstawione proponowane kierunki pracy na rok 2019 r. oraz kalendarium wydarzeń. Rozpoczynający się rok liturgiczny pod hasłem ?W mocy Bożego Ducha? odnosi nas ponownie do tajemnicy Parakleta, Trzeciej Osoby Trójcy Świętej. W tym roku w sposób szczególny powinniśmy skupić się na owocach Ducha: ?Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim [cnotom] nie ma Prawa? (Ga 5,22-23).

Drugim ważnym wydarzeniem jest nawiedzenie Matki Bożej w Kopii Obrazu Jasnogórskiego w Archidiecezji Poznańskiej, pod hasłem ?Z Maryją w nowe czasy?. Nawiedzenie rozpocznie się 18 maja 2019 r. i zakończy 26 września 2020 r. W wielu parafiach odbędą się rekolekcje i misje święte; Akcja Katolicka również włącza się w to wydarzenie.

Trzecim ważnym punktem w nadchodzącym roku jest wspomniana już 20. rocznica beatyfikacji bł. Edmunda Bojanowskiego, patrona poznańskiej Akcji Katolickiej. Główne uroczystości zaplanowano 15 czerwca 2019r. w Luboniu, w Sanktuarium bł. Edmunda Bojanowskiego, gdzie znajduje się jego grób.

?Świat nie potrzebuje ludzi zamkniętych, lecz napełnionych Duchem Świętym. Zamknięcie na Ducha Świętego jest nie tylko brakiem wolności, ale także grzechem.? (Franciszek, Homilia w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, 24.05.2015)

Beata Jańczak

2018-12-07

galeria – patrz