Arch. poznańska. Poznańskie Forum Duszpasterskie – Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię (Mk, 1,15)

plakat_forum_ak_2014Króluj nam Chryste!

Szanowni Państwo!

Wzorem lat ubiegłych – w ramach Poznańskiego Forum Duszpasterskiego – w sobotę, 27 września br. w Poznaniu odbędzie się sesja poświęcona drugiemu etapowi czteroletniego Programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na lata 2013-2017, któremu towarzyszą słowa ?Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa”.

Podczas wrześniowego spotkania zaproszeni prelegenci przybliżą nam założenia i treści hasła ?Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”, które zgłębiać będziemy od pierwszej Niedzieli Adwentu przez najbliższy rok. Doświadczeniem swojego nawrócenia podzielą się też osoby świeckie.

Sesję rozpocznie o godz. 9.30 w kościele pw. św. Rocha w Poznaniu Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. kardynała Paula Josefa Cordesa. Następnie, w Sali Centrum Wykładowo-Konferencyjnego Politechniki Poznańskiej, wysłuchamy wystąpień zaproszonych gości. Szczegółowy program w załączeniu.

Wpisowe od osoby wynosi 10 zł. Ze względów organizacyjnych bardzo prosimy o zgłoszenie uczestnictwa najpóźniej do 18 września br. (imię nazwisko, diecezja, funkcja) elektroniczne do sekretariatu Forum na adres: diak@poznan.ak.org.pl albo blacka@go2.pl lub faxem: nr 61 852 97 66.

Wpłaty wpisowego można dokonać na konto DIAK Poznań nr 10 1240 1763 1111 0000 1812 9605 Bank PEKAO S.A. II O w Poznaniu z dopiskiem Sesja lub – po wcześniejszym zgłoszeniu – bezpośrednio przed spotkaniem w recepcji.

Z wyrazami uszanowania w imieniu organizatorów

/-/ Bogumiła Kania-Łącka, Prezes Zarządu DIAK Poznań

Poznań, dnia 20 sierpnia 2014 roku

plakat – jpg

program – ikona_pdf2