Arch. poznańska. Pracować dla dobra Kościoła.

Adwent? Rok Miłosierdzia? i w tym pięknym czasie rekolekcje Akcji Katolickiej. ?O Akcji, dla Akcji?, można by bardzo uprościć temat. Tymczasem ks. prałat Józef Niżnik, asystent kościelny Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej, mówił o naszym powołaniu, powołaniu każdego w stowarzyszeniu do specjalnej misji. Nie ma Akcji bez formacji, potrzebujemy stale pogłębiać więź z Chrystusem. Czując taką potrzebę 160 osób z archidiecezji poznańskiej, związanych z Akcją Katolicką, w dniach 11 ? 13 grudnia 2015 r. w Poznaniu, oddało swój czas Panu Bogu, by mógł On w nas działać.

Rekolekcjonista zwrócił uwagę na to, byśmy byli ludźmi odpowiedzialnymi za Kościół. Mamy stawać się elitą poprzez duchowość, pogłębianie wiedzy, nasze zaangażowanie, dawanie świadectwa i umacnianie świadomości eklezjalnej. Drogowskazem jest tutaj program duszpasterski Kościoła w Polsce. Każda diecezja, każda parafia ma swoją specyfikę, do której musimy go dopasować. Jako, że najbliższy rok liturgiczny związany jest ściśle z chrztem, zatrzymaliśmy się nad tym sakramentem. Co zrobić, gdy zagubimy drogę? Sam Chrystus w osobie kapłana czeka w sakramencie pojednania. Zanurzmy się w Bożym Miłosierdziu, na które wskazuje papież Franciszek w ogłoszonym Roku Miłosierdzia. Spowiedź św. daje moc nowego życia. Pomocą w drodze musi stać się Eucharystia. To tu, Bóg chce nam Siebie ofiarować. Tylko obecni mogą Go przyjąć. Jak więc odrzucić tak wielki dar? I znów wracamy do formacji, permanentnej formacji, bez której nie staniemy się Chrystusowymi świadkami, a to jest nasza misja. Dopiero zasłuchani w Boże Słowo, obcujący z Chrystusem Eucharystycznym, możemy w pełni się jej podjąć i z pomocą łaski Bożej wypełniać.

Na koniec rekolekcyjnych rozważań ks. Niżnik, odwołując się do słów św. Jana Pawła II dał odpowiedź na pytanie: Dlaczego dobrze się stało, że Akcja Katolicka odżyła w Polsce.

Ludzie będą dążyć do formacji wiary.

Umożliwi ona zaangażowanie laikatu w nową ewangelizację, a także w życie społeczne.

Kształtowana duchowość wyrażać się będzie jednością z Chrystusem i Kościołem.

Pomoże wybrać świętość. Akcja Katolicka ma pracować dla dobra Kościoła, nie tylko sami mamy stawać się świętymi, ale pociągać ku świętości innych.

Kto może znaleźć się w Akcji? Ten, który odkryje w sobie powołanie i jeśli: Odczuwa potrzebę pogłębiania duchowości. Ma miłość do Kościoła. Szanuje hierarchię kościelną i czujesz się odpowiedzialny za kapłanów. Czuje w sobie ducha misyjnego.

Formowani naukami rekolekcyjnymi, adoracją Najświętszego Sakramentu, umocnieni Eucharystią, wysłuchaliśmy rad ks. Asystenta, jak pracować w oddziałach, by nasze zaangażowanie owocowało w Kościele. Słowa: Chrystus Was potrzebuje! Kościół Was potrzebuje! Z nową wizją trzeba pójść w świat. ? niech staną się dla nas zachętą do działania.

Jolanta Horowska

patrz ? galeria

Arch. poznańska. Pracować dla dobra Kościoła_002

2015-12-14