Arch. poznańska. Przed uroczystością Chrystusa Króla Wszechświata.

W ramach przygotowań do naszego święta patronalnego członkowie i sympatycy Akcji Katolickiej z Poznania i okolic spotkali się 14 listopada w kościele Bożego Ciała, a także 16 listopada 2017 r. w parafii pw. NMP Wniebowziętej w Kościanie na Mszy świętej i konferencji poprzedzonych różańcem za zmarłych. Podczas homilii Asystent Diecezjalny ? ks. dr Roman Dworacki podkreślił konieczność służby wobec bliźnich, jaka powinna cechować każdego członka AK oraz kierowanie się w życiu pokorą, co jest szczególnie trudne.

Po Mszy św. nasz duszpasterz wygłosił konferencję nawiązującą do ważnego wydarzenia, jakim dla naszej organizacji było ustanowienie Patronem Akcji Katolickiej świętego Jana Pawła II (jak wiadomo, miało to miejsce w Warszawie 22 października tego roku). Obranie kolejnego patrona AK w naturalny sposób kieruje myśl do już nam patronujących ? św. Wojciecha i bł. Edmunda Bojanowskiego. Jednak aby nie przywoływać ich biografii, ks. Dworacki skupił się na trzech obrazach związanych z każdym z nich.

Pierwszy patron naszego stowarzyszenia ? św. Wojciech przybył z misją ewangelizacyjną m.in. do Opola. Tam ochrzcił tak dużą liczbę osób, że zabrakło w dzbanie wody święconej dla kolejnych chętnych. Wówczas uderzył pastorałem w ziemię, a z niej wytrysnęło źródło. Miejsce to upamiętnia do dziś ?studnia świętego Wojciecha?, z której woda leczy choroby gardła, dodaje urody, ale i chroni przed plotkami i pomówieniami oraz umacnia więzi małżeńskie.

Z drugim naszym patronem ? błogosławionym Edmundem Bojanowskim wiąże się ?ławeczka błogosławionego Edmunda? ustawiona w Luboniu na placu przed Jego sanktuarium. Przedstawia ona Błogosławionego w otoczeniu dzieci, natomiast drugi koniec ławki jest ślizgiem, z którego maluchy mogą zjeżdżać. Bojanowski trzyma w ręku książkę z napisem ?Opatrzność Boża?, zwracając uwagę na dar od Boga, któremu szczególnie się zawierzał. Siadający na tej ławeczce znajdują się w kręgu, jak przy domowym ognisku, wokół którego gromadzi się rodzina. Tam czujemy się bezpieczni, znajdujemy zrozumienie, a jednoczącym ogniem jest miłość ? nadziej dla ludzkości.

Osobę naszego ?najnowszego? patrona ? świętego Jana Pawła II przywołał ks. Dworacki w związku z pobytem Papieża w Płocku. Miasto to nazwał biskup Piotr Jarecki ? pierwszy Krajowy Duszpasterz ? ?miastem miłosierdzia?, gdyż właśnie tam siostra Faustyna miała pierwsze objawienie Chrystusa Miłosiernego. Ojciec święty spotkał się z osadzonymi w miejscowym zakładzie karnym, a byli to skazani za poważne przestępstwa, z wyrokami 25 lat więzienia. Powiedział do nich: ?Jesteście skazani, ale nie potępieni, a wtedy 300 więźniów zaśpiewało pieśń: ?O Boże, nie pamiętaj, że czasem było źle?? Papież zwrócił więc uwagę na to, że nie należy potępiać człowieka, ale jego złe czyny. W duchu miłosierdzia trzeba przebaczać zgodnie z słowami wypowiadanymi w modlitwie ?Ojcze nasz?, chociaż nie zapominać. Jan Paweł II wskazał, że najgorszym więzieniem jest zatwardziałe serce, a największym złem ? rozpacz.

W wygłoszonej konferencji Asystent Diecezjalny przedstawił w niezwykle interesujący sposób konkretne wskazania, jakie kierują do członków Akcji Katolickiej nasi patronowie, a my zyskujemy w ich osobach skutecznych pośredników u Boga, bo takie jest przecież Ich zadanie.

Małgorzata Adamiak

2017-11-24

patrz – galeria (zdjęcia – Emilia Rogalińska i Piotr Nelka)