Arch. poznańska. Służcie Panu z weselem.

W sobotę, 9 maja 205 r., Mszą św. o godz. 10.00 w kościele parafialnym pw. NMP Wniebowziętej w Ostrorogu rozpoczął się Zjazd Rejonowy Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił bp Grzegorz Balcerek: Zainteresowanie i nienawiść wobec Chrystusa i chrześcijan, to uczucia, jakie budzi religia. Świadczy to o jej potędze w życiu człowieka i społeczeństwa. Za papieżem Franciszkiem zachęcał do ?wyjścia ze swoich wspólnot? i apelował o ?pomoc w odnalezieniu głębi i radości Ewangelii?. Nazwał Akcję Katolicką ?elitą świeckich katolików?, która wspomaga Kościół w działalności apostolskiej kształtowania życia rodzinnego i społecznego w duchu Ewangelii. Podziękował za to, że wbrew powszechnej niechęci do bezinteresownego udzielania się, członkowie Akcji Katolickiej potrafią się spotykać i włączać w działania Kościoła. Zachęcał do uczenia się myślenia w kategoriach historycznych, szczególnie w perspektywie 1050 rocznicy chrztu Polski. Wyznaczył nam zadanie, abyśmy spróbowali znaleźć klarowny, zrozumiały język i w słowie, i w świadectwie życia. Pomocą niech się staną słowa dzisiejszego psalmu: Wykrzykujcie na cześć Pana, wszystkie ziemie, służcie Panu z weselem! Stawajcie przed obliczem Pana z okrzykami radości. (Ps 100).

We Mszy św. uczestniczyły dzieci w przeddzień I Komunii św., jak zauważył biskup ?przyszli członkowie AK?. Po jej zakończeniu wysłuchaliśmy koncertu organowego w wykonaniu Tomasza Soczka z Krakowa, absolwenta Akademii Muzycznej w Katowicach, laureata konkursów organowych. Instrument w ostroroskim kościele, staraniem poprzedniego proboszcza, często wykorzystywany jest dla celów koncertowych. Krótka historia kościoła, zaprezentowana przez proboszcza ks. Krystiana Sobczaka i prezes POAK Elżbieta Leśna przybliżyła obraz parafii i miasta.

Wykład ?Kultura chrześcijańska ? kultura polska? ks. mgr. Rafała Rybackiego, kustosza Archiwum Archidiecezji Poznańskiej pozwolił spojrzeć na nasze działania, jak na budowanie kultury i historii polskiej. Swoje wystąpienie rozpoczął od zdefiniowania pojęcia ?kultura? i ?katolicki?. ?Wiara potrzebuje kultury, kultura potrzebuje wiary? te słowa św. Jana Pawła II doskonale oddają sens kultury, która inspiruje choćby poprzez zatrzymanie wzroku na figurze, czy obrazie w kościele. Papież Polak najdobitniej podkreślał znaczenie kultury dla wiary. Kultura polska naznaczona jest żywotnością, dystynkcją, delikatnością, ale z mocą ? jak muzyka Chopina ? łagodna i porywająca jednocześnie. Niezatartym śladem kultury są nasze kościoły. Dokumentami świadczącymi o tym, że kultura polska jest związana z kulturą europejską stanowią między innymi Wawel i kościół mariacki z ołtarzem Wita Stwosza. Śladów kultury chrześcijańskiej możemy szukać także w Archiwum Archidiecezjalnym. Kończąc wystąpienie ks. Kustosz odwołał się do dzisiejszego czytania z Dziejów Apostolskich (Dz 16, 1-10): Europa prosi św. Pawła o wiarę. To wołanie jest aktualne i dziś.

Prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Bogumiła Kania ? Łącka podziękowała miejscowemu oddziałowi parafialnemu za przygotowanie Zjazdu. Już drugi raz gościliśmy w kościele NMP Wniebowziętej w Ostrorogu. Poprzednie spotkanie miało miejsce 10 lat temu, 14 maja 2005 r. Zaprosiła członków Stowarzyszenia do wzięcia udziału w zbliżających się wydarzeniach: Mszy św. w katedrze poznańskiej, podczas której abp Stanisław Gądecki wygłosi homilię o II przykazaniu Dekalogu, w ramach podjętego cyklu katechez przygotowujących do 1050 rocznicy chrztu Polski (niedziela 10 maja, godz. 10.00); Gali III Archidiecezjalnego Przeglądu Poezji i Pieśni Patriotycznej (sobota 16 maja, godz. 11.00); Marszu dla życia (niedziela 17 maja, godz. 14.45); pielgrzymce do Lubonia-Żabikowa do grobu bł. Edmunda Bojanowskiego, patrona AK Archidiecezji Poznańskiej, połączonej z otwartą Radą DIAK (30 maja).

W pobliskiej wiosce Rudki, przy figurze Matki Bożej, odmówiliśmy Litanię Loretańską i z Bożym błogosławieństwem udzielonym przez asystenta diecezjalnego ks. Romana Dworackiego udaliśmy się do swoich wspólnot.

Jolanta Horowska

Arch. poznańska. Służcie Panu z weselem.2015-05-10_008

patrz ? galeria

2015-05-10