Arch. poznańska. Tyś naszą Hetmanką.

W sobotę 25 maja 2019 r. odbyło się podsumowanie konkursów organizowanych przez Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej: VII Archidiecezjalnego Przeglądu Poezji i Pieśni Patriotycznej KOCHAM MOJĄ OJCZYZNĘ i Konkursu Plastyczno-Multimedialnego TYŚ NASZĄ HETMANKĄ I NAJLEPSZĄ MATKĄ.

W auli Wydziału Teologicznego UAM zgromadzili się uczestnicy, opiekunowie i rodzice, aby uczestniczyć w otwartych przesłuchaniach. Oceny prezentowanych utworów dokonało powołane przez organizatora jury, które przyznało Statuetkę ?Brązowego Orła? Soni Bilińskiej. Wyróżnieni zostali: Zuzanna Stachowiak oraz Krzysztof Omieczyński.

Podczas uroczystości wręczono dyplomy i upominki zwycięzcom Konkursu Plastyczno-Multimedialnego w poszczególnych kategoriach wiekowych:

  • KATEGORIA WIEKOWA ? klasy O-III: Tadeusz Zimniak, Mieszko Bagiński, Julia Araszkiewicz
  • KATEGORIA WIEKOWA ? klasy IV-VII: Alicja Kamieniarz, Maksymilian Stefaniak, Sara Reczek
  • WYRÓŻNIENIA: Kamil Maćkowski, Megan Merta, Zuzanna Fabiś, Zofia Szymańska
  • KATEGORIA ? VIII Szkoła Podstawowa, III Gimnazjum, Szkoła Średnia: Marta Majewska, Patryk Pierzchlewicz, Anna Krakowiak
  • WYRÓŻNIENIE: Dominika Nowak i Marcelina Łatka
  • PREZENTACJE MULTIMEDIALNE: Dominika Ratajczak i Małgorzata Skrzypczak.

Cieszymy się, że liczna grupa dzieci i młodzieży uczestnicząca w naszych Konkursach poprzez śpiew, recytację oraz w formie prac plastycznych mogła wyrazić swoją miłość do Ojczyzny i Maryi, naszej Najlepszej Matki i Królowej, której Kopia Cudownego Obrazu Jasnogórskiego rozpoczęła peregrynację po parafiach naszej archidiecezji. My natomiast, poprzez organizację konkursów włączamy się w realizację zadań powierzonych nam przez św. Jana Pawła II, naszego Patrona: Starajmy się rozwijać i pogłębiać w sercach dzieci i młodzieży uczucia patriotyczne i więź z Ojczyzną. Wyczulać na dobro wspólne narodu i uczyć młodzież odpowiedzialności za przyszłość. Wychowanie młodego pokolenia w duchu miłości Ojczyzny ma wielkie znaczenie dla przyszłości narodu. Nie można bowiem służyć dobrze narodowi, nie znając jego dziejów, bogatej tradycji i kultury. Polska potrzebuje ludzi otwartych na świat, ale kochających swój rodzinny kraj. (św. Jan Paweł II, Łowicz 1999 r.)

Jolanta Horowska

2019-05-26

galeria – patrz