Arch. poznańska. W Sercu Matki!

23 Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę –  8-9 czerwca 2018 r.

„Nie traćcie nadziei. Nie traćcie nadziei. Lecz zwycięstwo, jeśli przyjdzie – będzie to zwycięstwo Najświętszej Maryi Panny.(?) Walczcie z ufnością. Pod opieką błogosławionej Maryi Dziewicy pracujcie… Zwycięstwo wasze jest pewne. Niepokalana dopomoże wam do zwycięstwa?.

Nie jest przypadkiem, że właśnie teraz, dziś, przypomina się słowa, które wypowiedział umierający kardynał August Hlond. Tak jak nie jest przypadkiem, że to dzisiaj papież Franciszek uznaje heroiczność cnót Prymasa Polski, za co mieliśmy okazję dziękować Bogu 9 czerwca podczas 23 Ogólnopolskiej Pielgrzymki Akcji Katolickiej na Jasną Górę. Dziękowaliśmy również za stulecie odzyskania niepodległości oraz za dziewięćdziesiątą rocznicę erygowania przez papieża Piusa XI Akcji Katolickiej. W sposób szczególny te wszystkie aspekty znalazły odzwierciedlenie w haśle tegorocznej pielgrzymki: Z Maryją w służbie Bogu i Ojczyźnie?.

?Madonno, Czarna Madonno, jak dobrze Twym dzieckiem być??

Na Jasną Górę przybywam zawsze jak do rodzinnego domu. Chociaż istnieje wiele wizerunków Matki Bożej, i zapewne każdy ma taki, który jest mu najbliższy, dla mnie właśnie Czarna Madonna stała się tym szczególnym; to tu, w Sanktuarium Jasnogórskim, wiem, że przychodzę do Mamy. Tak było i tym razem. Ponieważ jak co roku przyjeżdżamy do Częstochowy o dzień wcześniej, mamy możliwość uczestniczenia we Mszy Św. w Kaplicy Cudownego Obrazu, przed Obliczem Madonny. To niezwykła chwila, kiedy wchodząc do Kaplicy spotykam spojrzenie Matki. Mogę trwać przed Jej Obliczem, oddając Jej siebie całkowicie i wszystkich tych, którym obiecałam modlitwę. Radość, której doświadczyłam, była tak duża, że nie przeszkadzało mi prawie dwugodzinne stanie w tłumie; wręcz przeciwnie, w Jej Obecności czułam się lekka jak piórko. Oczywiście obowiązkowym punktem dnia jest Apel Jasnogórski ? swoisty raport zdawany Królowej i zapewnienie Jej o swej obecności.

Jestem, pamiętam, czuwam!

O chrześcijańskiej postawie czuwania rozumianej jako gotowości, by strzec wiary oraz duchowego dziedzictwa, które z niej wyrosło, mówił podczas Apelu ks. prof. Tadeusz Borutka. Apel Jasnogórski winien stać się modlitwą i programem członków Akcji Katolickiej, która, jak zostało to przywołane w słowach św. Jana Pawła II, nie powinna się lękać, gdyż należy do Kościoła i jej miejsce jest w Sercu Jezusa.

?Z dawna Polski Tyś Królową??

Znamienne, iż pielgrzymka Akcji Katolickiej przypadła w szczególnym momencie ? w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz następujące po niej wspomnienie Niepolanego Serca Maryi. Serce Syna jest w ścisły sposób złączone z Sercem Matki; Maryja jest naszą Orędowniczką i Wspomożycielką, której prośbom Jezus nie może odmówić. Szczególna rola Maryi w dziele odkupienia jest na nowo odkrywana; w naszej historii widać również niezwykłą więź narodu polskiego z Matką Bożą, którą uznał za swoją Królową. Śluby króla Jana Kazimierza zapoczątkowały drogę, dzięki której Maryja w niezwykły sposób jest obecna w naszych dziejach. Zarówno kardynał August Hlond, jak następnie kardynał Stefan Wyszyński i w końcu Jan Paweł II uważali, że tylko całkowite zawierzenie Matce Boga zapewni ostateczne zwycięstwo. Kardynał Hlond w 1946 r. oddaje naród w opiekę Sercu Najświętszej Maryi Panny; kardynał Wyszyński przygotowuje w 1956 r. Jasnogórskie Śluby Narodu, a podczas obchodów Millenium Chrztu Polski oddaje naród polski w niewolę miłości Matce Bożej na Jasnej Górze; Jan Paweł II za swą dewizę przyjmuje deklarację Totus Tuus!

 My również, wezwani do obrony wiary oraz wartości chrześcijańskich i narodowych, jak zaznaczył w homilii bp Stefan Regmunt, mamy wpatrywać się w Serce Maryi- tylko w Nim, tylko z Nią możemy zwyciężać!

Procesja z katedry do stóp polskiej Kany, w tym roku w upale i skwarze, jest dla mnie znakiem wiary, głoszonej otwarcie i radośnie ? zaproszeniem do uczestnictwa w niezwykłej przygodzie, w której stajemy jak rycerze pod sztandarami u stóp Królowej, gotowi służyć Jej, a przez Nią Jej Synowi. Akt Zawierzenia, odczytany przez panią Urszulę Furtak, prezes KIAK, który złożyliśmy, był zwieńczeniem pielgrzymki i wyrazem przekonania, że tylko z Maryją jesteśmy w stanie wypełniać nasze powołanie.

Beata Jańczak

2018.06.16

patrz – galeria (Emilia Rogalińska)