Arch. poznańska. Wieczór Pieśni Patriotycznej w POAK Nawrócenia św. Pawła w Poznaniu.

Ten patriotyczny wieczór, w piątek 9 listopada 2018 r., rozpoczęliśmy Mszą św., na którą przybyli członkowie oddziału i zaproszeni goście. Wśród nich wiceprezes DIAK p. Piotr Łopiński, który pod koniec liturgii skierował słowo do wszystkich i wręczył prezesowi POAK p. Emilii Rogalińskiej pamiątkowy dyplom dla oddziału.

Następnie udaliśmy się do odświętnie udekorowanej salki parafialnej, gdzie modlitwą i śpiewem uczciliśmy 20. rocznicę powołania oddziału. Naszym ks. Asystentem parafialnym od 1998 roku jest ksiądz proboszcz Tadeusz Magas, który swego czasu był wspierany przez ks. Rafała Rybackiego, a obecnie przez ks. Marcina Kubiaka. Było też słowo na temat śpiewanych pieśni, a także wspomnienie poprzednich prezesów, którymi kolejno byli: p. Edward Kołacki, p. Maciej Ignaszewski, p. Janina Włodarczak. W parafii i poza nią staramy się swoim życiem oraz pracą ukazywać miłość do Chrystusa. Z naszego oddziału do Rady DIAK należą dwie osoby: prezes p. Emilia Rogalińska oraz nominowana do rady p. Maria Gliszczyńska. Obie Panie działają też na szczeblu diecezjalnym, pracując w Zarządzie DIAK Poznań. Spotkanie zakończyło się błogosławieństwem ks. proboszcza Tadeusza Magasa.
Zarząd POAK

2018-11-30

galeria – patrz