Arch. Poznańska. Wielkopostne Spotkanie Formacyjne i Rada DIAK – 05.03.2022

„Bóg daje łaskę, by wypełnić Boże Królestwo we mnie…”

… i potrzebuje tylko mojego „amen” – niech tak się stanie. Te słowa usłyszeliśmy podczas mszy św., która rozpoczęła Wielkopostne Spotkanie Formacyjne poznańskiej Akcji Katolickiej. Zebrani w kościele pw. Św. Rocha mieliśmy okazję wysłuchać homilii głoszonej przez dominikanina o. Tomasza Nowaka OP podczas rekolekcji parafialnych. Ojciec Tomasz wspomniał o potrzebie przyzywania Ducha Świętego; Jezusa Chrystusa, który oddając za nas życie na krzyżu dał nam całą swą miłość; Boga Ojca, który troszczy się o nas. Zwrócił uwagę na największą godność, jaką człowiek może otrzymać – godność dziecka Bożego. Jednocześnie świadomość tej godności wzywa nas do zawierzenia całego życia Bogu. Każdy musi zadać sobie pytanie, czy rzeczywiście sprawy Boże są moimi, czy Bóg jest na pierwszym miejscu w moim życiu. Czy zapraszam Boga do tych sfer mojego życia, które potrzebują Jego światła, i czy wchodzę w przestrzeń Jego łaski, odrzucając ciemności grzechu? Czy pytam Go o Jego wolę względem mnie w konkretnej sytuacji? Dopiero wtedy Bóg może działać w moim życiu i przeze mnie budować swe Królestwo. Wtedy jestem „jak Maryja”, która całkowicie zawierzyła się Bożej woli, i która jest wśród nas obecna jako miłująca Matka.

„Drogi krzyżowe nawiązują do egzystencji człowieka”

Po mszy św. uczestniczyliśmy w Drodze Krzyżowej, przygotowanej i prowadzonej przez Asystenta Akcji Katolickiej, ks. Romana Dworaka. Ponieważ dramatyczna sytuacja na Ukrainie domaga się wzmożonej modlitwy wszystkich wierzących, również podczas rozważań przy stacjach Męki Pańskiej modliliśmy się o pokój na Ukrainie i na świecie, przepraszając za grzechy, które mogą doprowadzić nawet do wybuchu wojny.

Cieszmy się z małych rzeczy…

Po duchowych rozważaniach odbyło się sprawozdawcze posiedzenie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej. Było zarazem okazją do spotkania po długiej przerwie, spowodowanej ograniczeniami z powodu pandemii. Po ubiegłym roku, gdy odbywały się tylko posiedzenia Rady w formule on-line, radość tego spotkania twarzą w twarz pogłębiła okazja, by się sobie nawzajem przypomnieć i zarazem przedstawić nowych członków.

Prezes Bogumiła Kania-Łącka podczas sprawozdania merytorycznego zwróciła uwagę na kondycję Akcji Katolickiej oraz zaangażowanie w inicjatywy podejmowane przez nasze stowarzyszenie. Zdając sobie sprawę, że członkowie Akcji w dużej większości są szacownymi seniorami, którym wiek i stan zdrowia nie zawsze pozwala aktywnie angażować się czynnie w różne inicjatywy, należy jednak podkreślić, że są to osoby, które mimo wszystko chcą uczestniczyć, choćby tylko duchowo, w działaniach Akcji Katolickiej.

Sprawozdanie finansowe przedłożyła Zofia Fiedler, skarbnik Zarządu DIAK, natomiast sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – Zygmunt Pirogowicz. Udzielono absolutorium Zarząd owi DIAK za rok 2021.

Słowo Ks. Asystenta

Ks. Roman przypominając Ewangelię o ślepcach zadał pytanie, dokąd zmierza człowiek. Jeżeli nie ma przewodnika, może nie trafić do celu. Przywołał słowa jednego z największych przewodników naszych czasów, bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który wskazywał na wierność, pokorę i Maryję jako filary pomagające wytrwać w sytuacjach trudnych. Wierność wskazuje drogę, jak modlić się o wytrwałość i cierpliwość w modlitwie w sytuacji przewagi zła. Ewangelia o kuszeniu Chrystusa na pustyni stawia pytania o to, jak wrażliwy jestem na pokusy chleba, łatwizny i świętego spokoju. Jeśli jednak wytrwam, sam Bóg walczy dla mnie. Maryja jest naszą ucieczką – oddanie się Jej w niewolę pomaga w walce z szatanem. Wielki Post to czas nawracania serc – nawracajmy się więc we wszystkich sferach naszego życia.

„Niech już nie będzie więcej wojny”

Posiedzenie Rady zakończyła modlitwa o pokój słowami św. Jana Pawła II. Natomiast od Środy Popielcowej członkowie Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej trwają przez 40 dni Wielkiego Postu w modlitwie i poście o pokój na Ukrainie i na świecie. Ma ona charakter sztafetowy i każdego dnia inna osoba (osoby) lub oddziały parafialne przy relikwiach św. Papieża Polaka odmawiają ją i podejmują w tym dniu dobrowolny post.

                                                                                              Beata Jańczak

2022-03-08

patrz – galeria