Arch. poznańska. Zatemperowany ołówek.

Czy można Ołówek uczynić tematem rekolekcji? Okazuje się, że tak. Właśnie wokół ?Ołówka? skupiały się rozważania podczas rekolekcji wielkopostnych dla 73 członków i sympatyków Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej. Odbyły się one w dniach 21 ? 22 lutego 2015 r. w Domu Rekolekcyjnym w Rościnnie. Prowadził je asystent diecezjalny ks. Roman Dworacki.

Ołówek? każdy wie, jak go użyć, ale patrząc przez pryzmat rozważań to już nie tylko zwykłe narzędzie do pisania. Wskazuje ono na pięć istotnych cech, które można odnieść do życia duchowego każdego z nas: Potrzebuje dłoni, która nim kieruje; Nie ważne jest drewno, z jakiego został wykonany, ale grafit, który jest w środku; Potrzebne jest temperowanie ołówka ? choć czasem boli; Używając go zawsze można poprawić to, co napisane ? korygować jego działania; Pozostawia ślad ? jak każdy z nas, dobrze lub źle czyniąc.

Rozważania Drogi krzyżowej, adoracja Najświętszego Sakramentu, Eucharystia, sakrament pojednania, Gorzkie żale ? to elementy każdych rekolekcji. Ciekawym doświadczeniem był wieczór ?Rozmowy o Akcji Katolickiej?, jak ujęli w programie organizatorzy ? Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej. W grupach mieliśmy odpowiedzieć jedynie na 2 pytania: Co wniosła w Twoje życie Akcja Katolicka? W jaki sposób zachęcić nowych członków do wstąpienia w szeregi stowarzyszenia?

Proste, ale zarazem trudne pytania. Ciekawe było podsumowanie ich odpowiedzi. Mimo pracy w trzech niezależnych grupach w większości się one pokrywały. Nasuwa się wniosek: czujemy tak samo, tak samo troszczymy się o budowanie wspólnoty w Parafialnych Oddziałach Akcji Katolickiej, a co najważniejsze, wiemy, że: Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie ściśle współpracują z hierarchią kościelną, jak mówi nasz Statut. Pogłębienie życia religijnego, pochylenie się nad dokumentami Kościoła, świadomość powołania świeckich do apostolstwa to ważne owoce ?bycia? w strukturach Akcji, które ułatwiają pracę na poszczególnych płaszczyznach: parafialnej, diecezjalnej, ogólnopolskiej. Nieodzowna jest współpraca z księdzem asystentem, którym w parafii jest proboszcz.

By jednak można było mówić o owocach ? potrzebna jest stała formacja, owo ?temperowanie ołówka?, nie tylko podczas rekolekcji, ale każdego dnia.

Jolanta Horowska

patrz ? galeria
Arch. poznańska. Zatemperowany ołówek.2015-02.23_002

2015-02-23