Arch. poznańska. Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy – pochylając się nad Tajemnicą celebrowaną.

Już XII raz w sobotę 19 września 2020 r. miało miejsce Ogólnopolskie Forum Duszpasterskim, które ma przygotować zebranych do kolejnego roku liturgicznego. Przeżywamy obecnie pierwszy z trzyletniego cyklu programu duszpasterskiego pod wspólnym hasłem: EUCHARYSTIA DAJE ŻYCIE. Rok liturgiczny, który rozpoczniemy z pierwszą niedzielą adwentu 2020 r. opatrzony został mottem: ZGROMADZENI NA ŚWIĘTEJ WIECZERZY.

Tradycyjnie już każdą z sesji rozpoczyna Msza św. w kościele św. Rocha w Poznaniu. Tym bardziej w czasie kiedy pochylamy się nad Eucharystią początek musi wypływać od ołtarza. Mszy św. przewodniczył abp Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce. Obecni byli abp Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski wraz z biskupami pomocniczymi Kościoła poznańskiego, abp Wiktor Skworc, Metropolita Katowicki, Przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP i zgromadzeni kapłani. W homilii bp Szymon Stułkowski zwrócił uwagę na zasiewane, w nas w momencie celebracji sakramentów, Słowo Boże. Najważniejszy zasiew dokonuje się podczas Eucharystii, a na jaką glebę upadnie? To zależy od nas. Wszak każdy z  raz jest bardziej żyzny, owocny, a raz upada i staje się ziemią nieurodzajną. Biskup Szymon nawiązał do XVIII wiecznego wizerunku Chrystusa stojącego na kuli ziemskiej, którego nogi są jakby zakute w symbole eucharystyczne: zboże i winogrono. Tenże Chrystus niejako staje się zasłoną przez którą mamy przejść. Karmiąc się Jego Ciałem Eucharystycznym mamy stawać się człowiekiem duchowym.

Po Eucharystii dalsza część Forum odbyła się w Centrum Wykładowo-Konferencyjnym Politechniki Poznańskiej. Całość poprowadził ks. Krystian Sammler. Zebranych gości powitała, w imieniu organizatorów, prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej Bogumiła Kania-Łącka. Oprócz zgromadzonych w auli Politechniki Poznańskiej prelegentów i gości, zgodnie z normami sanitarnymi w liczbie nieprzekraczającej 150 osób, wirtualny udział za pośrednictwem Internetu wzięło udział prawie 400 osób. Tak więc liczba uczestników zbliżona była to lat minionych. Wśród zgromadzonych był gospodarz miejsca, rektor Politechniki Poznańskiej, prof. Teofil Jesionowski, który mówił, że uczelnia ta nie tylko podpowiada jak budować mury, ale jak stawiać fundamenty duchowe tak ważne w misji jakiej każdy chrześcijanin powinien się podjąć.

Następnie głos zabrał abp Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Zauważył, że sprawdziła się wypracowana przez 12 lat forma przekazania Programu duszpasterskiego nie tylko kapłanom i siostrom zakonnym, ale także wiernym świeckim skupionym w ruchach i organizacjach katolickich, szafarzom nadzwyczajnym, katechetom i katechistom oraz członkom Parafialnych Rad Duszpasterskich i tym spośród laikatu, którym bliskie są sprawy Kościoła. Arcybiskup nawiązał do obecnej sytuacji czasu pandemii. Był to okres zaistnienia duszpasterstwa wirtualnego. Jednak przyszedł czas powrotu do parafialnych świątyń. Jak podają proboszczowie uczyniło to ok. 80% praktykujących katolików.

Abp Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce, Dziękował za tak liczne jak na warunki przybycie. Odczytał list Papieża Franciszka skierowany do uczestników odbywającego się Ogólnopolskiego Forum Duszpasterskiego.

W program nowego roku liturgicznego wprowadził zebranych abp Wiktor Skworc, Metropolita Katowicki, Przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP. Jak wspomniał: Dziś kończy się tydzień wychowania chrześcijańskiego Budujmy Więzi – hasło. Największe więzi budujemy na Eucharystii. Święta Wieczerza to miejsce budowania relacji. Wspomniany przez abp. Gądeckiego list kard. Roberta Saraha – to wiele wspólnych punktów stycznych z naszym programem duszpasterskim, który przed nami. Na zakończenie wystąpienia przywołał słowa papieża Benedykta XVI: Kościół żyjący eucharystycznym rytmem eucharystią przemawia i katechizuj. Życzył także zebranym, aby żyli mocniej Mszą św., a nie tylko w niej uczestniczyli.

Temat: Eucharystia uwielbieniem Stwórcy i uświęceniem człowieka – podjął Ojciec prof. Wojciech Giertych OP, Teolog Domu Papieskiego z Watykanu. Na przykładzie ikony Rublowa Trójca Święta omówił relację Boskiej Trójcy w kontekście Eucharystii. Przypomniał także, że podczas Eucharystii składamy nie tylko chleb i wino, ale dokładamy nasze ofiary, trudności, rany serca, zmagania z pokusami. Omówił również istotę celibatu na przestrzeni wieków. Liturgia Mszalna nie jest tylko pamiątką, jest działaniem Chrystusa tu i teraz.

Druga część OFD podjęła tematy:

  • Piękno liturgii – Ks. dr hab. Wojciech Węgrzyniak, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Piękno ponieważ: słowem stwarza rzeczywistość, bo się podoba (doznania kulturalne, wrażenie ogólne), może podobać się intelektualnie, jest harmonią, bo zachwyca do pracy, jest kształtem miłości, bo wyzwala, daje wolność. Tak w kilku słowach można zdefiniować wystąpienie ks. Węgrzyniaka.

  • Rola języka w liturgii – Prof. dr hab. Kazimierz Ożóg, Uniwersytet Rzeszowski. Z racji nieobecności prof. Ożoga, wysłuchano jego wystąpienia przesłanego specjalnie na OFD.
  • Obrzędy i znaki w liturgii – Ks. dr Andrzej Dudek, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Sekcja w Tarnowie

Liturgia składa się także z obrzędów i znaków. Pismo św. mówi o ustanowieniu i o przeżywaniu Eucharystii przez pierwszych uczniów. Msza św. ma własna dynamikę, to działanie, akcja. Udział wiernych w liturgii polega na tym, żeby nie tylko patrzyli na to, co się dzieje, ale również przeżywali. Znaki mają nam pomóc zrozumieć, że tutaj przychodzi Pan Jezus.

  • Muzyka i śpiew w liturgii – dr hab. Marianna Majchrzak, Akademia Muzyczna w Poznaniu

Chorał gregoriański jest żywym elementem naszej kultury. W historii muzyki nie ma drugiego takiego  przypadku. We wczesnym średniowieczu i dziś śpiewamy te same elementy. Muzyka liturgiczna to element katechezy, modlitewne uczestnictwo we Mszy św. Narzędzie komunikacji z Bogiem jest sztuka sakralna. W chorale gregoriańskim zaklęte jest prawdziwe piękno. Także i dziś ta muzyka inspiruje. Wystąpienie zakończyły piękne słowa wypowiedziane przez prelegentkę: Słowo, obrzędy i znaki, a także muzyka liturgiczna niech zawsze będzie na Bożą chwałę.

Na zakończenie przyszedł czas na krótkie pytania do prelegentów. Podziękowania do organizatorów, którym jest Akcja Katolicka Archidiecezji Poznańskiej, a następnie błogosławieństwo abp. Stanisława Gądeckiego zakończyły sobotnie spotkanie. Ogólnopolskiemu Forum Duszpasterskiemu towarzyszyła wystawa pt. Niezwyczajne miejsce. Kaplice Wieczystej Adoracji w Archidiecezji Poznańskiej, na którą fotografie nadesłali członkowie i sympatycy Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej.

Jolanta Horowska

2020-09-21

galeria – patrz