Arch. poznańska.  Zjazd metropolitalny AK.

 ?CÓŻ ODDAM, PANIE, ZA TWE WSZYSTKIE DARY?(PS 116B)
 ZJAZD METROPOLITALNY AKCJI KATOLICKIEJ

W sobotę 11 maja 2019 r. odbył się Zjazd Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej, poprzedzający Nawiedzenie Maryi w wizerunku Matki Bożej Jasnogórskiej, które rozpocznie się 18 maja. Przybyli członkowie Akcji Katolickiej o godz. 10.00 zgromadzili się w katedrze poznańskiej na Eucharystii, podczas której uroczyście zostały przyjęte relikwie św. Jana Pawła II. W spotkaniu uczestniczyła także Prezes Akcji Katolickiej w Polsce, Urszula Furtak oraz delegacja Akcji Katolickiej z Diecezji Kaliskiej. Mszy św. przewodniczył JE Ks. Abp Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

W wygłoszonej homilii nawiązał do tradycji kultu relikwii, mającej swe źródło już w Piśmie św., gdzie w 2 Księdze Królewskiej czytamy o zmarłym człowieku wrzuconym do grobu proroka Elizeusza, który ożył po zetknięciu z jego kośćmi. Jednym z pierwszych dowodów czci oddawanych relikwiom jest troska współwyznawców o szczątki św. Polikarpa ze Smyrny, który zginął śmiercią męczeńską za czasów Marka Aureliusza. Cześć oddawana relikwiom świętych jest wyrazem jedności z tymi, którzy przeszli już do wieczności, pozwala wyjść poza nasz świat widzialny i nawiązać kontakt ze światem wieczności. Jest też prośbą o pomoc skierowaną do tych, którzy osiągnęli już pełnię jedności z Bogiem.

?Podniosę Kielich zbawienia, i wezwę imienia Pana?

Ks. Arcybiskup podjął w homilii temat znaczenia Eucharystii, która jest pełnią i szczytem życia chrześcijańskiego: w Eucharystii w pełni obecny jest Chrystus, uobecnia się ofiara Krzyża. Odnosząc się do słów Ewangelii św. Jana zauważył, że sam Jezus wskazuje na swe Ciało i Krew jako prawdziwy pokarm i napój. Jednocześnie niektórym trudno przyjąć tę prawdę i tak, jak niektórzy uczniowie, odchodzą. Ci jednak, którzy wierzą, wiedzą, iż bez Eucharystii nie mogą żyć w jedności w Chrystusem. Prośba o chleb powszedni w modlitwie ?Ojcze nasz? jest wołaniem o Chleb życia, pokarm niezbędny do życia w pełni chrześcijańskiego. Największy dar Boga dla człowieka: Bóg daje człowiekowi Siebie samego i wzywa człowieka do podobnej miłości.

Na zakończenie liturgii Bogumiła Kania-Łącka, Prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej, odczytała akt zawierzenia Akcji Katolickiej Patronowi św. Janowi Pawłowi II.

?O Panie, jestem Twoim sługą, Twym sługą, synem Twojej służebnicy?

W drugiej części spotkania, zgromadzeni w auli Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu, wysłuchali dwóch konferencji, nawiązujących bezpośrednio do zbliżającego się wydarzenia, jakim będzie Nawiedzenie Matki Bożej w Obrazie Jasnogórskim.

Ks. dr Adam Adamski Cor wygłosił prelekcję pt. ?Matka Boża w życiu i nauczaniu św. Jana Pawła II?, w której zwrócił uwagę na życiową postawę polskiego Papieża, całkowicie oddanego Najświętszej Maryi Pannie, co podkreśla Jego dewiza ?Totus Tuus?. Cytat zaczerpnięty z ?Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny? św. Ludwika Marii Grignion de Montfort ukazuje istotę postawy zawierzenia: Jestem cały Twój i wszystko, co moje, do Ciebie należy. Przyjmuję Ciebie całym sobą. Daj mi Swoje serce, Maryjo. Postawa zawierzenia oznacza gotowość przeżywania każdej sytuacji jako osobistego zwiastowania i odwagę mówienia ?fiat? w najtrudniejszych okolicznościach. Postawa Maryi, Jej zgoda na Boży plan, wyrażona słowami ?niech mi się stanie według słowa twego? oznacza całkowite zaufanie Bogu i oddanie Mu swego życia.

Narzędziem i zarazem drogą chrześcijańskiej kontemplacji jest różaniec, który szczególnie cenił i rozpowszechniał Papież św. Jan Paweł II. Rozważanie tajemnic różańcowych to medytacja Ewangelii.

?Wypełnię me śluby dla Pana przed całym Jego ludem?.

Drugi z zaproszonych gości, o. Józef Stępień OSSPE, w konferencji pt. ?Maryja przewodniczką do Boga? ukazał Matkę Bożą jako wychowawczynię i przewodniczkę na drodze wiary ? ?Błogosławioną, która uwierzyła?. Maryja wyprzedza nas i zarazem towarzyszy oraz wskazuje drogę. Przykład Jej życia pozwala nam ufnie podążać za wezwaniem Boga, który może całkowicie przekreślać nasze plany, dopuszczać trudne sytuacje i oczekiwać naszej zgody na Jego wolę nawet wówczas, gdy nie wiemy, na co się decydujemy. Maryja przez całe życie powtarza swoje ?tak?, chociaż Bóg nie usuwa wątpliwości, lęków i cierpień. Jej ostatnie ?fiat? wypowiedziane pod krzyżem jest zgodą na cierpienie i śmierć Syna ? zgodą na to ?niech nam się stanie?. Zgodą na to, aby Bóg był Bogiem. Próba wiary jest czasem łaski. Droga maryjna oznacza radykalizm w oddaniu się Bogu. Maryja oddała Bogu wszystko ? wtedy Bóg może oddać się nam.

Prezes Urszula Furtak na zakończenie podziękowała za zaproszenie i przywołała słowa św. Jana Pawła II widniejące na okazjonalnym obrazku ? pamiątce przyjęcia relikwii Papieża Polaka: ?Odwagi, Akcjo Katolicka! Niech pan przewodzi twej drodze odnowy!?, wzywając do wytrwałości i wierności.

Prezes DIAK Bogumiła Kania-Łącka zwróciła uwagę, że jest to zobowiązanie wobec Patrona, który chciał widzieć Akcję Katolicką żywą, silną i piękną.

Spotkanie zakończyło nabożeństwo majowe

tekst Beata Jańczak,
zdjęcia Jolanta Horowska

2019-05-12

galeria -patrz