Arch. warmińska. Archidiecezjalny Konkurs Biblijny – Akcji Katolickiej.