Arch. warmińska. Finał ARCHIDIECEZJALNEGO KONKURSU WIEDZY BIBLIJNEJ IM. SŁUGI BOŻEGO KARD. AUGUSTA HLONDA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017. Ewangelia wg św. Mateusza.

 To już po raz piąty Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Miłakowie zorganizował dla szkół podstawowych i gimnazjalnych w Archidiecezji Warmińskiej trzyetapowy Konkurs Wiedzy Biblijnej. W tym roku konkurs obejmował swym zakresem ?Ewangelię wg. św. Mateusza? ?na podstawie V wydania Biblii Tysiąclecia.

Głównym celem tego konkursu jest ukazanie Pisma Świętego jako źródła wiary i zachęta do jego indywidualnej lektury. Ogromne znaczenie ma wspieranie uczniów w poszukiwaniu odpowiedzi na najważniejsze pytania, właśnie w Słowie Bożym.

 Konkurs to przedsięwzięcie rozłożone w czasie od października do marca. Po eliminacjach wstępnych-klasowych odbyły się etapy szkolne, które wyłoniły po 3 reprezentantów z poszczególnych szkół, którzy przyjechali 10 marca br. do Miłakowa na archidiecezjalny finał. Cieszymy się, że konkurs ten z każdym rokiem cieszył się coraz większym zainteresowaniem, tym roku, w finale uczestniczyło 19 szkół podstawowych oraz 13 gimnazjów (łącznie 98 uczestników)?.

Oto szkoły, które wzięły udziału w konkursie:

SZKOŁY PODSTAWOWE:

 1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łukcie
 2. Zespół Szkół nr 3 w Nidzicy
 3. Szkoła Filialna im. Ireny Kwinto w Pieszkowie (Górowo Iławeckie)
 4. Szkoła Podstawowa nr 6 im. K. I. Gałczyńskiego w Olsztynie
 5. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Ziemi Warmińskiej w Pieniężnie
 6. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Kętrzynie
 7. Zespół Szkół nr 1 w Nidzicy
 8. Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Olsztynie
 9. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ryszarda Knosały w Olsztynie
 10. Publiczna szkoła Podstawowa im. I Dywizji T. Kościuszki w Miłomłynie
 11. Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Kopernika w Węgorzewie
 12. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Korczaka w Ornecie
 13. Szkoła Podstawowa im. Ireny Kwinto w Żabim Rogu
 14. Szkoła Podstawowa nr 30 im. Marii Zientary Malewskiej w Olsztynie
 15. Szkoła Podstawowa nr 4 w Morąg
 16. Szkoła Filialna SP w Łukcie Mostkowo
 17. Szkoła Podstawowa im. Majora Henryka Sucharskiego w Świątkach
 18. Zespół Szkół nr 2, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Działdowie
 19. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Miłakowie

GIMNAZJA:

 1. Gimnazjum nr 11 im. H. Skurpskiego w Olsztynie
 2. Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Morągu
 3. Zespół Szkół nr 3 w Nidzicy
 4. Gimnazjum nr 3 w Olsztynie
 5. Gimnazjum  im. M. Kopernika w Kinkajmach (Bartoszyce)
 6. Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Pieniężnie
 7. Gimnazjum nr 5 w Olsztynie
 8. Niepubliczne Gimnazjum 67 w Olsztynie
 9. Publiczne Gimnazjum im. Olimpijczyków Polskich w Stawigudzie
 10. Gimnazjum nr 2 w Braniewie
 11. Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Świątkach
 12. Gimnazjum nr 2 w ZS nr 1 w Mrągowo
 13. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Miłakowie

?Akcja Katolicka za Patrona tego konkursu obrała Sługę Bożego Kard. AUGUSTA HLONDA, który przed II wojną światową nadał niebywały rozmach Akcji Katolickiej i katolickim sprawom socjalnym, a polityczne życie odrodzonego państwa Polskiego kształtował na niezniszczalnych zasadach ewangelicznych nakazów. Natomiast po zakończeniu wojny podjął zadanie rekonstrukcji materialnej i duchowej?

Konkurs Patronatem honorowym objęli:
Jego Ekscelencja Arcybiskup
Józef GórzyńskiSenator RP
Pani Bogusława Orzechowska
Pan Artur Chojecki ? Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Pan Krzysztof Marek Nowacki ? Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Pan Andrzej Wiczkowski ? Starosta Powiatu Ostródzkiego
Pan Wojciech Ruciński ? Prezes DIAK Archidiecezji Warmińskiejks.
Michał Tunkiewicz ? Asystent Kościelny  DIAK Archidiecezji Warmińskiej
o. dr Honorat Rzepka ?Proboszcz Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Miłakowie

Patronat medialny:

Gazeta Morąska
Gość Niedzielny
Telewizja ?TVP 3 Olsztyn

Goście honorowymi, którzy przybyli na finał:

Asystent Polityczny Wojewody ? Pan Stanisław Orzechowski
Starostę Powiatu Ostródzkiego ? Pan Andrzej Wiczkowski
Gwardian Klasztoru w Miłakowie ? o. dr Arkadiusz Czaja
Burmistrza Miłakowa ? Pan Aleksander Gawryluk
V-ce Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Miłakowie ? Pani Jolanta Grzybowska
Dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ? Pan Wojciech Ziembiński

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało Jury w składzie:

Doktor nauk teologicznych, Biblista i wykładowca Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Ks. dr Piotr Dernowski
Diecezjalny wizytator nauczania religii – ks. mgr Maciej Bartnikowski
Dziekan Dekanatu Orneta ? ks. Stanisław Borowiecki
Asystent Akcji Katolickiej Archidiecezji Warmińskiej – Ks. Jan Paszulewicz
Prezes Akcji Katolickiej ? Pan Wojciech Ruciński
Członek Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w Olsztynie:Pani Teresa Kałudzińska
Proboszcz Parafii św. Barbary w Boguchwałach ?Ks. dr Zenon Ogórek
Proboszcz Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św.w Miłakowie
o.dr Honorat Rzepka ofmRadny Rady Powiatu Ostródzkiego – Pan Zbigniew Zabłocki
Przyjaciel naszej szkoły – Pan Krzysztof Tomasz

Podziękowanie sponsorom:

 1. Senator RP ? Pani Bogusławie Orzechowskiej;
 2. Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu p. Arturowi Chojeckiemu;
 3. Staroście Powiatu Ostródzkiego p. Andrzejowi Wiczkowskiemu;
 4. Urzędowi Miasta Miłakowa na czele z Panem Aleksandrem Gawrylukiem;
 5. Fundacji Słowo z Gdyni;
 6. Parafialnemu Zespołowi CARITAS;
 7. Radnemu Rady Powiatu Ostródzkiego Panu Zbigniewowi Zabłockiemu;
 8. Wspólnocie Żywego Różańca;
 9. Członkom Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Miłakowie : w szczególności p. Marii Miazga i p. Agnieszce Miazga za pyszne ciasta;
 10. Firmie Milbak z Miłakowa11. Państwu: Ewie i Robertowi Miloch

Dziękujemy za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu uroczystości:

 1. Dyrekcji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Miłakowie
 2.  Nauczycielom: p. Dorocie Wołoszczuk, p. Annie Jagosz,  p. Małgorzacie Dobrzyńskiej i p. Krystynie Szydłowskiej
 3. Wolontariuszom Szkolnego Koła Caritas w Miłakowie

 Laureaci konkursu w kategorii szkół podstawowych:

I Miejsce Aleksandra Noskowska z Katolickiej Szkoły im. Św. Rodziny w Olsztynie przygotowaną przez p. Katarzynę Kubacz

II Miejsce Kamil Dymidziuk ze Szkoły Podstawowej im. F. Nowowiejskiego w Kętrzynie przygotowany przez p. Małgorzatę Piekarską

III Miejsce Paulina Wojtanowska z Z Sz-P w Kandytach. Szkoła Filialna w Pieszkowie przygotowana przez p. Marię Borodzicz

 Wyróżnienia:

 • Maksymilian Suchenek z Katolickiej Szkoły im. Św. Rodziny w Olsztynie przygotowaną przez p. Katarzynę Kubacz
 • Weronika Wąsewicz z Z Sz-P w Kandytach. Szkoła Filialna w Pieszkowie przygotowana przez p. Marię Borodzicz
 • Ewa Ziomek ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Olsztynie przygotowana przez p. Małgorzatę Kubacz
 • Kacper Kopeć z Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im. Jana Pawła II w Działdowie przygotowany przez p. Bożenę Olewińską
 • Ignacy Smolik ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Olsztynie przygotowana przez p. Małgorzatę Kubacz
 • Justyna Klukas ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Ornecie przygotowanej przez p. Janinę Krzyżanowską
 • Piotr Mazurowski ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kętrzynie przygotowany przez p. p. Małgorzatę Piekarską

 Laureaci konkursu w kategorii szkół gimnazjalnych:

I Miejsce Weronika Kasprzak z Gimnazjum nr 11 w Olsztynie przygotowana przez dk. Stefana M. Piechalaka OFM

II Miejsce Patrycja Liczmańska z Gimnazjum Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Miłakowie przygotowanej przez p. Tadeusza Bułak

III Miejsce Anna Pająk z Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Morągu przygotowaną przez p. Anettę Morenc

 Wyróżnienia:

 • Dominik Nowosielski z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Świątkach przygotowany przez p. Kamilę Strzelec-Sulżycką
 • Kinga Żochowska z Publicznego Gimnazjum w Stawigudzie przygotowanej przez p. Martę Dziewiątkowską
 • Agnieszka Pietrusik z Gimnazjum nr 2 w Braniewie przygotowanej przez p. Agatę Iluk-Kaszę
 • Roksana Orkwiszewska z Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Pieniężnie przygotowanej przez p. Anetę Szydłowską-Kisielewicz
 • Mateusz Jadczak z Gimnazjum nr 3 w Olsztynie przygotowany przez p. Ewelinę Mączkę
 • Bartosz Proszek z Gimnazjum Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Miłakowie przygotowanej przez p. Tadeusza Bułak

 Organizator konkursu: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Miłakowie

http://olsztyn.gosc.pl/doc/3744090.Zyc-Ewangelia
http://olsztyn.gosc.pl/gal/spis/3744092.Konkurs-w-Milakowie

 patrz – galeria

10.03.2017 rok 016 (11)

 

 

 

 

 

 

2017-03.15