Arch. gdańska i warmińska. Konkurs Biblijny im. Sługi Bożego Kard. Augusta Hlonda organizowany przez Akcję Katolicką.

* DLA SZKÓŁ  PODSTAWOWYCH ( KLASY IV,V,VI i VII )
* DLA SZKÓŁ  GIMNAZJALNYCH
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Organizator Konkursu
Akcja Katolicka Archidiecezji Gdańskiej
Akcja Katolicka Archidiecezji Warmińskiej
Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Rumi
Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Miłakowie

Temat przewodni
Księga Wyjścia

Szczegółowy zakres tematyki konkursu znajduje się w Załączniku nr 3

I. Celem Konkursu Biblijnego jest:

 1. Ukazanie Pisma Świętego jako źródła wiary i zachęta do jego indywidualnej lektury.
 2. Wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy.
 3. Promowanie osiągnięć uczniów i katechetów.
 4. Zgłoszenia:
 5. Warunkiem koniecznym przystąpienia szkoły do Konkursu Biblijnego jest zgłoszenie szkoły. (Karty zgłoszenia szkoły ? Załącznik nr 1)
 6. pocztą elektroniczną agnieszkabulak@wp.pl
 7. listem na adres: Akcja Katolicka Kopernika 3, 14-310 Miłakowo (z dopiskiem Konkurs Biblijny)
 8. osobiste dostarczenie

do dnia 27 listopada 2017 r.   

Przebieg eliminacji:

Stopień Eliminacje
Etap wstępny Najpóźniej do 21 grudnia 2017 r. (czwartek)
I ? szkolny 11 stycznia 2018 r. (czwartek), godz. 13.00
II ? Finał archidiecezjalny 9 marca 2018 r. (piątek), godz. 10.00 w MIŁAKOWIE
III-wojewódzko-metropolitalny 12 maja 2018 r. (sobota), godz. 10.00 – RUMIA

III. Konkurs Biblijny przebiega: (etap wstępny, stopień I, II, oraz dla zwycięzców III)

Etap wstępny

Katecheci przygotowują pytania i przeprowadzają w formie pisemnej etap klasowy, z którego wyłaniają uczestników etapu szkolnego.

Stopień I – szkolny

 1. Eliminacje przeprowadza na terenie szkoły Szkolna Komisja Konkursowa (SKK) powołana przez dyrektora szkoły. Przewodniczący SKK  odpowiada  za  stronę  merytoryczną zgodną z wymaganiami regulaminowymi.
 2. Przygotowane przez Wojewódzką Komisję Konkursową (WKK) arkusze zadań uczniowie rozwiązują w czasie 45 minut.
 3. Z odbytych eliminacji I stopnia SKK sporządza protokół zob. Załącznik nr 2 potwierdzony przez dyrektora szkoły. Przesyła go wraz z pracami konkursowymi 3 uczniów, którzy osiągnęli największą ilość punktów i zakwalifikowali się do II stopnia na adres: Akcja Katolicka ul. Kopernika 3, 14-310 Miłakowo ?w terminie do 20 stycznia 2018 roku.

Jeżeli zdarzy się, że jeden uczeń lub kilku uczniów otrzymało tę samą liczbę punktów jak ostatni z awansujących, to również ci uczniowie uzyskują awans do następnego etapu.

Stopień II ? archidiecezjalny w MIŁAKOWIE

 1. Eliminacje przeprowadza Archidiecezjalna Komisja Konkursowa (AKK) powołana przez przewodniczącego AKK – p. Agnieszkę Bułak
 2. Uczestnicy II etapu rozwiązują arkusz zadań przygotowany przez przewodniczącego WKK w czasie 45 minut.
 3. Do udziału w III stopniu konkursu w RUMI, WKK zaprasza trzech najlepszych uczniów Archidiecezji Warmińskiej

Stopień III ? wojewódzko ? metropolitalny w RUMI

 1. Uczestnicy wojewódzkich eliminacji rozwiązują w czasie 60 minut zadania z arkusza przygotowane przez przewodniczącego WKK.
 2. Z odbytych eliminacji III stopnia WKK wyłania laureatów i sporządza  protokół.
 3. Lista wszystkich laureatów zostaje zamieszczona na stronie akcjakatolickarumia.pl i stronie www.ak.diecezja.gda.pl najpóźniej 8 dni po przeprowadzonym finale konkursu.
 4. Nagrody

Szkoły podstawowe:

 • 3 najlepsi uczniowie eliminacji II stopnia (archidiecezjalnego) otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe.
 • Wszyscy uczniowie biorący udział w eliminacjach III stopnia otrzymują dyplom z tytułem finalisty.
 • 25 najlepszych uczniów eliminacji III stopnia otrzymuje zaświadczenie /z tytułem laureata/ (wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres szkoły).

PEŁNY TEKST REGULAMINU Z ZAŁĄCZNIKAMI – reg konkursu biblijnego AK