Arch. warmińska. Lekcja pamięci.

19 i 20 października w Olsztynie obchodzono 30. rocznicę śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. O godz. 11.00, w niedzielę, w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa odbyła się Msza święta pod przewodnictwem ks. abpa seniora Edmunda Piszcza, współcelebrowana przez proboszcza parafii ks. Janusza Wieszczyńskiego oraz ks. prof. dr hab. Ryszarda Sztychmillera, który znał ks. Jerzego osobiście. Na uroczystość przybyły poczty sztandarowe oraz olsztyńska drużyna Harcerstwa Rzeczpospolitej z przewodniczącą Warmińsko-Mazurskiego Obwodu ZHR Małgorzatą Siergiej.

W wygłoszonej homilii ksiądz arcybiskup przypomniał tragiczne wydarzenia sprzed lat podkreślając charakterystyczne cechy kapelana ?Solidarności? – życzliwość ludziom pracy, poświęcenie Bogu i ojczyźnie, wierność ideałom wyrażane w duchu przyjętej od św. Pawła dewizie ?Zło dobrem zwyciężaj?. Po mszy uczestnicy uroczystości przeszli ulicami miasta na Plac Solidarności, gdzie pod Pomnikiem Wolności Ojczyzny, przy fotografii ks. Popiełuszki, wysłuchano montażu słowno-muzycznego, wystąpienia głównego organizatora uroczystości, prezesa Pro Patrii ? Władysława Kałudzińskiego, a następnie złożono wieńce, kwiaty i zapalono znicze.

Następnego dnia, 20 października, w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się konferencja upamiętniająca rocznicę, na którą przybyli przedstawiciele duchowieństwa, wojska, kuratorium, kombatanci, działacze byłej opozycji, członkowie ?Solidarności” i Akcji Katolickiej. Zebranych gości przywitał naczelnik Delegatury IPN w Olsztynie dr hab. Grzegorz Jasiński. W imieniu wojewody warmińsko-mazurskiego głos zabrała wicewojewoda Grażyna Kluge.

Główną część konferencji stanowił wykład prof. dr. hab. Jana Żaryna, który mówił  o życiu, posłudze kapłańskiej, a przede wszystkim walce o prawdę bł. ks. Jerzego. Ukazał również bezwględność aparatu władzy komunistycznej. Profesor Żaryn kreśląc ówczesne realia zwalczania opozycji zwrócił uwagę, że szczególne niebezpieczeństwo groziło osobom duchownym. Ksiądz Jerzy Popiełuszko jako aktywny kapłan, zaangażowany w pomoc  strajkującym związkowcom i studentom „był w pierwszym szeregu potencjalnych ofiar”. O tym zagrożeniu bohaterski kapłan doskonale wiedział gdyż od 1982 roku SB prowadziła szeroko zakrojona akcję, pod kryptonimem „Popiel”, wymierzoną przeciwko niemu. Jej tragicznym zwieńczeniem był bestialski mord na księdzu.

Na zakończenie uczestnicy konferencji obejrzeli film dokumentalny ?Jestem gotowy na wszystko”, oparty na zapiskach kapelana ?Solidarności”. W ramach obchodów IPN przygotował również wystawę ?Nasz Duszpasterz i my. Ksiądz Jerzy Popiełuszko w fotografiach i wspomnieniach Jerzego Szóstki”, która została zainstalowana przy olsztyńskiej parafii św. Józefa.

Dopełnieniem rocznicowych uroczystości będzie w listopadzie diecezjalny finał ogólnopolskiego konkursu dla dzieci i młodzieży szkolnej ?Napisz Błogosławionemu Księdzu Jerzemu Popiełuszce jak dzisiaj zło dobrem zwyciężasz”, zorganizowanego przez Krajowy Instytutu Akcji Katolickiej wspólnie z Telewizją Polską. Laureaci konkursu zostaną przedstawieni i nagrodzeni podczas świąta patronalnego stowarzyszenia przypadającego w niedzielę Chrystusa Króla Wszechświata ( 23 .11. br ).

Uroczystości 30. rocznicy śmierci bł. ks. Jerzego zorganizowały: Stowarzyszenie Represjonowanych w Stanie Wojennym Pro Patria,  Delegatura IPN w Olsztynie,  Akcja Katolicka Archidiecezji Warmińskiej oraz NSZZ ?Solidarność” Regionu Warmińsko-Mazurskiego.

Bożena Ulewicz

patrz ? galeria
Arch. warmińska. Lekcja pamięci.2014-10-25_001

2014-10-25