Arch. warmińska. Słowo Boga jest żywe i skuteczne.

Była to już piąta edycja ARCHIDIECEZJALNEGO KONKURSU BIBLIJNEGO im. Sługi Bożego Kard. Augusta Hlonda, który kierowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Jak co roku finał tego konkursu odbył się 09 marca br. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Miłakowie, a organizatorem była Akcja Katolicka. Tegorocznym  tematem konkursu była Księga Wyjścia, a jego głównym celem było ukazanie Pisma Świętego jako źródła wiary i zachęcenie do indywidualnej lektury Słowa Bożego.

Konkurs ten swym Patronatem objęli:

Jego Ekscelencja Arcybiskup Józef Górzyński

 1. Michał Tunkiewicz ? Asystent Kościelny DIAK Archidiecezji Warmińskiej
 2. dr Honorat Rzepka ?Proboszcz Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Miłakowie

Senator RP ? Pani Bogusława Orzechowska
Pan Artur Chojecki ? Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Pan Krzysztof Marek Nowacki ? Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Pan Andrzej Wiczkowski ? Starosta Powiatu Ostródzkiego
Pan Wojciech Ruciński ? Prezes DIAK Archidiecezji Warmińskiej.

Na wstępie o. Leon Barczak ofm Asystent Kościelny Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Miłakowie przypomniał posługę i nauczanie Sługi Bożego Kard. Augusta Hlonda. Podkreślając, że jego praca duszpasterska była przesiąknięta wiarą i modlitwą, natomiast posługa w Kościele ściśle łączyła się z miłością do Ojczyzny. Przestrzegał rodaków przed szowinizmem i antysemityzmem. Przewidywał dla Polski ?świetlaną przyszłość?, jeśli odrzucając wady i grzechy narodowe, pozostanie katolicka i stanie się królestwem Chrystusowej prawdy i miłości.

Zabrali też głos goście honorowi, którzy przybyli na tą uroczystość: ks. kan. Krzysztof  Józefczyk – Dziekan Dekanatu  Orneta, V-ce Wojewoda p. Sławomir Sadowski, V-ce Kurator Oświaty ? Pan Wojciech Cybulski i Radny Rady Powiatu Ostródzkiego ? Pan Zbigniew Zabłocki- reprezentujący Starostę Powiatu Ostródzkiego Pana Andrzeja Wiczkowskiego, a także gospodarz miejsca Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Miłakowie Pani Izabela Kaszkin.

Wśród wielu obowiązków znaleźli dla nas czas także: Senator RP ?Pani Bogusława Orzechowska, V-ce Dyrektor Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki ? Pani Małgorzata Hochlaetner, Burmistrza Miłakowa ? Pan Aleksander Gawryluk, V-ce Burmistrza Miłakowa ? Pani Justyna Zabiełło, Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ? Pan Waldemar Przybysz oraz o. dr Arkadiusz Czaja – Gwardian Klasztoru Franciszkanów w Miłakowie.

Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwali zaproszeni do komisji konkursowych goście: ks. dr Piotr Dernowski – Biblista i wykładowca Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, ks. prał. Stanisław Borowiecki ? Proboszcz Parafii w Lubominie, ks. Grzegorz Kurnatowski ? Proboszcz Parafii Ełdyty Wielkie,  o. dr Honorat Rzepka ?Proboszcz Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Miłakowie, Pan Edward Ośko ? V-ce Prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej. Skład komisji konkursowych zasilili także członkowie Zarządu Akcji Katolickiej: Pani  Bożena Ulewicz, Pani Teresa Kałudzińska i POAK Miłakowo – Pan Józef Pełka oraz Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Joanna Zacharewicz, Pan Krzysztof Tomasz, Małgorzata Piekarska, Anna Jagosz, a także wolontariuszki: Anna Bułak i Patrycja Liczmańska.

W oczekiwaniu na ogłoszenie wyników konkursu niespodzianką dla uczestników był występ zespołu kleryków: Soli Deo Gloria, który przybył do Miłakowa z Rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Hosianum w Olsztynie – ks. kan. dr Hubertem Tryk.

Po części oficjalnej 113 uczniów z 39 szkół rozwiązało test przygotowany na podstawie Księgi Wyjścia, który pozwolił wyłonić laureatów konkursu.

A byli to:
W kategorii szkół podstawowych:
I miejsce zajęła Ewa Ziomek uczennica ze Szkoły Podstawowej nr 311 w Olsztynie – przygotowana przez p. Martę Krawczyk
II miejsce zajął Łukasz Bacewicz ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Węgorzewie – przygotowany przez Piotra Bacewicza
III miejsce zajęła Weronika Wąsewicz ze Szkoły Filialnej w Pieszkowie ? przygotowana przez Marię Borodzicz.

Komisja konkursowa przyznała także trzy wyróżnienia egzekwo:

 • Janowi Samsel ze szkoły Podstawowej nr 3 w Szczytnie przygotowanemu przez Jadwigę Klimek.
 • Paulinie Wojtanowskiej ze Szkoły Filialnej w Pieszkowie ? przygotowana przez Marię Borodzicz.
 • Maksymilianowi Suchenek z Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny w Olsztynie przygotowanemu przez Katarzynę Kubacz.

Natomiast w kategorii szkół gimnazjalnych:

I miejsce zajęła Weronika Kasprzak ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Olsztynie ? przygotowanej przez dk Stefana Piechalaka ofm
II miejsce zajęła Dagmara Gawecka ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Nidzicy ? przygotowanej przez Bogumiłę Ruś
III miejsce zajęła Weronika Boraczyńska ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Morągu przygotowanej przez Anettę Morenc.

Komisja przyznała w tej kategorii jedno wyróżnienie dla Kacpra Sakowskiego reprezentującego Niepubliczną Szkołę Specjalną nr 67 w Olsztynie -przygotowanego przez Grzegorza Ćwiklińskiego.

Wszystkim laureatom, a także uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

W tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować fundatorom nagród oraz osobom i instytucjom, które wsparły ten konkurs finansowo lub rzeczowo:

 • Panu Arturowi Chojeckiemu – Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu
 • Panu Andrzejowi Wiczkowskiemu ? Staroście Powiatu Ostródzkiego
 • Panu Aleksandrowi Gawrylukowi ? Burmistrzowi Miłakowa
 • Fundacji ?Słowo? z Rumi
 • Firmie ?Milbak? z Miłakowa
 • Wspólnotcie Żywego Różańca w parafii Miłakowo

Na zakończenie konkursu V-ce Prezes Akcji Katolickiej ? Pan Edward Ośko podziękował za zaangażowanie i pracę włożoną w przygotowanie i przeprowadzenie tego konkursu. Serdeczne słowa podziękowania popłynęły do Dyrekcji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miłakowie oraz nauczycieli szkoły: Pani Doroty Wołoszczuk i Pani Anny Jagosz. W sposób szczególny, także wyraził wdzięczność członkom Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Miłakowie: Pani Marii Miazga, Pani Emilii Rzepka, Pani Krystynie Szydłowskiej, Pani Agnieszce Miazga, Państwu Agnieszce i Tadeuszowi Bułak, Panu Józefowi Pełka, Panu Zbigniewowi Zabłockiemu i Pani Urszuli Piotrowskiej na czele z Asystentem Kościelnym POAK o. Leonem Barczakiem ofm. Wyrazy wdzięczności usłyszeli także wolontariusze ze Szkolnego Koła Caritas.

Uroczystość zakończyła modlitwa i błogosławieństwo ks. prał. Stanisława Borowieckiego. Bogu niech będą dzięki za ten błogosławiony czas.

Relacja: Agnieszka Bułak ? koordynator konkursu
Zdjęcia: Joanna i Tadeusz Bułak

2018-03-14

patrz – galeria