Arch. warmińska. Sztafeta im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki ku czci Męczenników Stanu Wojennego

14 września bł. ks. Jerzy Popiełuszko, gdyby żył, skończyłby 70 lat. Niestety, kapelan Solidarności, został zamordowany przez aparat PRL-owskiego systemu w październiku 1984 roku. Pamięć błogosławionego kapłana już od 12 lat czci specjalnym wydarzeniem Akcja Katolicka w Polsce. Dwa diecezjalne instytuty, z Katowic i Olsztyna, organizują z tej okazji Sztafetę im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki ku czci Męczenników Stanu Wojennego.

Również w tym roku 50-osobowa grupa pielgrzymów wyruszała 13 września ze stolicy Warmii i Mazur. Ten dzień rozpoczęli od Mszy św. w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa, której przewodniczył arcybiskup-senior ks. Edmund Piszcz. Następnie uczestnicy sztafety udali się na Plac Solidarności, gdzie pożegnali ich przedstawiciele patronów imprezy, m.in. reprezentująca wojewodę warmińsko-mazurskiego dyrektor Biura Wojewody Agnieszka Warakomska-Poczobutt.

Tegoroczna pielgrzymka ma charakter szczególny napisał w swoim liście wojewoda Artur Chojecki w tym roku mija 70 lat od urodzin i 33 lata od męczeńskiej śmierci tego błogosławionego kapłana, a zarazem niezłomnego obrońcy praw człowieka w czasach totalitarnego reżimu. Wasze pielgrzymowanie do Jego grobu przypomina o duchowym testamencie zawartym w słowach: Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj.

Dyrektor Warakomska-Poczobutt, wspólnie z dyrektorem generalnym W-M UW Pawłem Żukowskim, złożyła kwiaty pod Pomnikiem Wolności Ojczyzny. Wiązanki złożyli również organizatorzy Wojciech Ruciński, prezes Zarządu Akcji Katolickiej Archidiecezji Warmińskiej i Władysław Kałudziński prezes Zarządu Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym Pro Patria wraz z małżonką Teresą oraz radni Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Miasta Olsztyn Bożena Ulewicz
i Dariusz Rudnik. Po krótkiej modlitwie i błogosławieństwie abpa Edmunda Piszcza pielgrzymi ruszyli na szlak.

Do Warszawy, do grobu księdza- męczennika, dotarli następnego dnia. Wspólnie z grupą katowicką, którą od lat tworzą górnicy z KWK Wujek oraz członkowie z Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Knurowie, pokonali ostatni odcinek trasy prowadzący z Parku Żeromskiego do kościoła p.w. św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu, gdzie powitała ich prezes Zarządu Akcji Katolickiej w Polsce Urszula Furtak. Na grobie ks. Jerzego złożono wiązanki kwiatów i modlono się o jego rychłą kanonizację.
12 Sztafetę im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki zakończyła msza św. w intencji Ojczyzny z udziałem wszystkich uczestników.

2017-09-18

patrz-galeria