Arch. warmińska. Sztafeta do grobu Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki (13-14.09.2016) – zdjęcia