Arch. warmińska. Wybory w Akcji Katolickiej na Warmii.

           Jest nowy Zarząd Akcji Katolickiej Archidiecezji Warmińskiej. W sobotę w Kurii Metropolitalnej w Olsztynie odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze, podczas którego członkowie Rady Diecezjalnego Instytutu AK rozliczyli stary zarząd, udzielając mu absolutorium. Posiedzenie poprzedziła  msza św., którą odprawił asystent diecezjalny ks. dr Michał Tunkiewicz.

           W części sprawozdawczej prezes kończącego kadencję Zarządu Wojciech Ruciński przedstawił sprawozdanie z prac organizacji, podkreślając liczne inicjatywy podejmowane przez Akcję Katolicką Archidiecezji Warmińskiej oraz dobrą sytuację finansową stowarzyszenia – brak zaległości wobec Krajowego Instytutu i oszczędności na koncie, które pozwolą realizować coroczne zadania.

           Sprawozdania finansowe przedstawiła Renata Naworska – skarbnik, a sprawozdanie Komisji rewizyjnej – Stenia Kuchta. Następnie odbyły się głosowania. Najpierw wyłoniono trzech kandydatów na prezesa Zarządu DIAK. To trzej panowie – Wojciech Hanelt, Edward Ośko i Wojciech Ruciński, spośród których metropolita warmiński wskaże nowego prezesa.

           Wybrano również pozostałych członków dziewięcioosobowego Zarządu. Są to Teresa Kałudzińska, Agata Milewska, Renata Naworska, Ewa Olszewska, Bożena Ulewicz i Józef Grygianiec. W skład nowej  Komisji Rewizyjnej weszli: Edyta Markowicz, Maria Ruchlewicz, Alicja Krzyżewska i Zbigniew Zabłocki.

             Delegatem do Rady KIAK wybrano Bożenę Ulewicz.

(bu)

2019-05-12

galeria – patrz