Arch. wrocławska. 20 lat w służbie Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie.

Na Uroczystość Jubileuszu 20-lecia działalności POAK przy Parafii p.w. NMP Matki Miłosierdzia w Oleśnicy oraz Dzień skupienia DIAK Archidiecezji Wrocławskiej w roku 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, Zarząd POAK im. Ks. Infułata Franciszka Sudoła wraz z Asystentem Kościelnym ks. Zdzisławem Paduchem zaprosił rzeszę osób: ks. abp Józefa Kupnego Metropolitę Wrocławskiego, przedstawicieli władz rządowych, samorządowych i miejskich, dobrodziejów POAK i Parafii, wolontariuszy i przedstawicieli wspólnot parafialnych w tym delegacje POAK wraz z księżmi Asystentami z całej archidiecezji, siostry felicjanki, przedstawicieli mediów katolickich i miejscowych.
Zaproszeni nie zawiedli, przybyli licznie do Kościoła NMP Matki Miłosierdzia w Oleśnicy w niedzielę 21.10 2018r. przed rozpoczęciem Uroczystej Mszy św. dziękczynnej o godz.12.00.
Organizatorzy stworzyli możliwość ucałowania relikwii św. Jana Pawła II i Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, przed jej rozpoczęciem, za co uczestnicy byli bardzo wdzięczni.
Eucharystię rozpoczęło procesjonalne wejście służby liturgicznej ołtarza, księży koncelebrantów, pocztów sztandarowych i przedstawicieli POAK z flagami Akcji Katolickiej i narodowymi.
Wszystkich zebranych w pięknej świątyni, serdecznie powitał ks. Proboszcz, Zdzisław Paduch podkreślając wyjątkowość wydarzenia z racji świętowania Jubileuszu POAK oraz 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę i zbliżającą się 90 rocznicę powstania Akcji Katolickiej. Chwaląc wielkie dzieło Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej pod przewodnictwem Prezesa Romana Farysia, ks. Proboszcz wyraził życzenie, by wdzięczność za przykład wzorowej działalności, rozlał się na wszystkie oddziały stowarzyszenia w diecezji i był inspiracją nowych, owocnych działań.
Słowa pozdrowienia, błogosławieństwa i zapewnienia o duchowej łączności w modlitwie, od ks. Abp Józefa Kupnego, który z powodu choroby nie mógł przybyć na uroczystość, przekazał ks. Łukasz Piłat – Diecezjalny Asystent Akcji Katolickiej, witając wszystkich uczestników jako główny koncelebrans, delegowany przez księdza Metropolitę Wrocławskiego. Ks. Łukasz wygłosił też piękną, okolicznościową homilię.
Nawiązując do Ewangelii zauważył, że uczeń Chrystusa nie jest tylko wpatrzony w Niego, ale też Go naśladuje. Każdy z nas jest wezwany do tego, by służyć – przekonywał. Podał przykład Akcji Katolickiej, która służy Bogu i Kościołowi a w ten sposób służy ludziom. Kaznodzieja przypomniał również słowa Jana Pawła II ?Dzisiaj potrzebni są ludzie świeccy rozumiejący potrzebę stałej formacji wiary. Jakże dobrze się stało, że została przywrócona na polskich ziemiach Akcja Katolicka, która obok różnych ruchów i wspólnot modlitewnych stała się szkołą wiary? – cytował. Tłumaczył też, że oznacza to, iż się nie wyróżnia, nie jest elitą, ale że współpracuje z innymi grupami formacyjnymi czy stowarzyszeniami.
Członkowie Akcji Katolickiej powinni zajmować miejsca w życiu społecznym na miarę swoich charyzmatów i upowszechniać wartości chrześcijańskie. Każdy z nas musi dawać świadectwo wierności Bogu, Krzyżowi, Ewangelii i Ojczyźnie, by zbierać owoce błogosławieństwa ? mówił z przekonaniem ks. Łukasz. Zaznaczył, że od ponad 20 lat działanie AK w naszej diecezji przyniosło błogosławione owoce, a POAK w Oleśnicy zawsze był na czele tych najprężniej działających.
Po Mszy Świętej wszyscy zaproszeni goście udali się do Kaplicy Adoracji na krótką Adorację Najświętszego Sakramentu,  podczas której zebrani odmówili, pod przewodnictwem Ks. Łukasza Piłata, Akt oddania Akcji Katolickiej w Polsce Św. Janowi Pawłowi II, który 22 października 2017r. został dekretem Stolicy Apostolskiej, uroczyście ogłoszony Patronem Akcji Katolickiej w Polsce.

Na dalsze świętowanie uroczystości Jubileuszowej wszyscy goście zostali zaproszeni na obiad do restauracji Garden, gdzie miały miejsca okolicznościowe przemówienia, multimedialna prezentacja działalności POAK, wręczenie podziękowań i upominków.
Ks. proboszcz Zdzisław Paduch asystent POAK  podziękował wszystkim tym, którzy przez te 20 lat angażowali się w różny sposób w Akcję Katolicką działającą w  parafii, szczególnie panu prezesowi Romanowi Farysiowi. Pierwszego głosu udzielił pani minister Beacie Kempie, która jako zaangażowana też w działalność charytatywną, podkreśliła jak ważny jest udział Akcji Katolickiej w tej dziedzinie. Na ręce prezesa Romana Farysia złożyła Akcji Katolickiej i wszystkim oleśniczanom, podziękowania za aktywność i zaangażowanie społeczne inspirowane wiarą, nadzieją i miłością. Podziękowania, gratulacje i życzenia złożyli również przedstawiciele władz samorządowych min. pan burmistrz Michał Kołaciński, pan starosta Wojciech Kociński, pan burmistrz Jan Bronś.
Po przemówieniach odbyła się prezentacja multimedialna podsumowująca 20 lat działalności POAK w służbie Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie i człowiekowi, przygotowana przez prezesa Romana Farysia ( zdjęcia i komentarz) i Grzegorza Szczerbę (przygotowanie techniczne).
Uczestnicy gromkimi brawami wdzięczności,  przerywali prezentację, nagradzając osoby, i wspólnoty zaangażowane w dokonania i uczestnictwo w prezentowanych wydarzeniach.
Szczególnie gorąco została nagrodzona małżonka prezesa, Pani Ania Faryś, za wspieranie męża  w Jego działaniach i Jej ofiarny codzienny trud w apostolskim dziele Akcji Katolickiej.
Po prezentacji, podziękowania, gratulacje i życzenia złożyło jeszcze wielu przedstawicieli POAK z terenu archidiecezji.
Ks. Łukasz Piłat, gratulując i dziękując za 20-letni trud i owoce działalności POAK, przekazał pozdrowienia i najlepsze życzenia od zaproszonych, lecz nieobecnych:
Ks. Abp Józefa Kupnego, ks. Prałata dr Mariana Biskupa ? I wieloletniego Asystenta DIAK i ks. Jana Sucheckiego ? opiekuna duchowego wspólnoty POAK przy Parafii NMP Matki Miłosierdzia.
W imieniu DIAK Archidiecezji Wrocławskiej, na ręce ks. Proboszcza Zdzisława Paducha i prezesa Zarządu PAOK pana Romana Farysia, okolicznościowe podziękowania i życzenia złożyli: Janusz Wolniak – Prezes Zarządu DIAK i Eugeniusz Kaźmierczak – prezes honorowy –  senior.  Życzyli,  żeby  Stowarzyszenie   Akcji   Katolickiej   było  dla   wszystkich miejscem kształtowania osobowości zaangażowanego katolika świeckiego, który modlitwą i  apostolską działalnością będzie uświęcał swoje życie osobiste i rodzinne, pracę i cale życie społeczne.

Radosnym, ostatnim akcentem spotkania było odśpiewanie, przy akompaniamencie zespołu wokalno-muzycznegoPRESTIŻ pieśni ?? Życzymy, życzymy? i ?Barka?.
Na zakończenie wszyscy uczestnicy zostali obdarowani upominkami, w tym min. okolicznościową  pamiątką  Uroczystości  Jubileuszowej,  kalendarzem  na  2019  rok  i  jubileuszowym biuletynem.

Eugeniusz Kaźmierczak

Więcej:

https://wroclaw.gosc.pl/
https://www.olesnica24.com/kat-192,a,448,pomagaja-juz-20-lat.html
http://wroclaw.niedziela.pl/

 www.ak.olesnica.net.pl   ?..reportaż trzech fotografów :Grzegorz Huk , Piotr Małas , Andrzej Mas ?.. tu też  film do obejrzenia  z Jubileuszu?. Andrzeja Masa  

Wszystkim Uczestnikom uroczystości  oraz Tym co nie mogli być a wspierali nas w modlitwie składamy gorące   BÓG ZAPŁAĆ

asystent  POAK  ksiądz ZDZISŁAW PADUCH
oraz  ZARZĄD POAK im. ks. Infułata Franciszka Sudoła w Oleśnicy

KRÓLUJ   NAM  CHRYSTE !

2018-10-28

galeria – patrz