Arch. wrocławska. 2020.03.15-Uczestniczenie we Mszy św. w domu i w kościele

Do niedawna wydawało się nam, iż postęp techniczny, wiara w nieograniczoną ludzką wolność, w nieomylność demokracji zbuduje nowy raj na ziemi, w którym nie będzie ani chorób ani cierpienia. A oto z pokorą odkrywamy, że wystarczy jedna pandemia, by okazało się jak bezbronnym i przerażonym wobec niej staje się człowiek. Kościół ? jak mówi papież Franciszek ? jest szpitalem polowym. Kościół jest sakramentem zbawienia. Kościół jest wszędzie tam, gdzie Bóg jest kochany i gdzie kochany jest człowiek ?w świecie ze swej natury niedoskonałym?. Dlatego właśnie ? respektując zalecenia władz sanitarnych ? nie zamykamy kościołów. Dla ludzi wierzących bowiem świątynia jest zawsze miejscem szczególnego doświadczenia Bożej obecności i Bożej miłości, zwłaszcza w Eucharystii, z której czerpiemy siłę i wewnętrzny pokój .Proszę jednocześnie o przyjęcie ze zrozumieniem ograniczenia liczby uczestników liturgii w kościele do pięćdziesięciu osób, które płynie z troski o zdrowie wszystkich. Gdy brakuje nam kryteriów uprawniających do
uczestnictwa we Mszy św. w kościele, to najprostszym wydaje się wstęp dla zamawiającego intencję i dla jego rodziny. W związku ze wspomnianym ograniczeniem zachęcam wszystkich pozostałych wiernych do korzystania z dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii i przeżywania Jej za pośrednictwem środków społecznego przekazu. Serdecznie
dziękuję mediom, które ? rozumiejąc potrzeby ludzi wierzących ? przygotowały dodatkowe propozycje w tym względzie.

W ostatnich dniach Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski oraz księża biskupi diecezjalni wydali konkretne zarządzenia dotyczące duszpasterstwa w tej nadzwyczajnej sytuacji. Zdaję sobie sprawę z tego, że zarządzenia te mogą być dla niektórych trudne do zaakceptowania. Mimo to ? ze względu na zdrowie własne i bliźnich ? bardzo proszę o przyjęcie ich w duchu miłości bliźniego. To, co się dzieje obecnie, możemy potraktować jako znak czasu, jako wymóg obecnej chwili. Jako wezwanie do większej odpowiedzialności za siebie i solidarności z bliźnimi. Wezwanie do niesienia pomocy naszym bliźnim, zwłaszcza osobom starszym.Jako chrześcijanie starajmy się ? w tym wielkopostnym czasie ? podjąć rozważania nad krzyżem naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, który jednoczy się z naszymi cierpieniami. Osobiście każdego wieczora o godzinie 20.30 będę modlił się za Was na różańcu i o to samo proszę kapłanów w kościołach, a także Was wszystkich w Waszych domach. Trwajmy w modlitewnej jedności. Niech nas wszystkich wspiera Bóg wszechmogący, łaska naszego Zbawiciela, opieka Maryi Królowej Polski, świętego Michała Archanioła oraz wstawiennictwo naszych patronów, zwłaszcza świętego Jana Pawła II i Czcigodnego Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Niech kochający Bóg chroni nasz Naród i naszą Ojczyznę! Skrót Orędzia telewizyjnego Przewodniczącego KEP abp Stanisława Gądeckiego 14 marca 2020

Szczęść Boże Dzielę się ,,mini reportażę,, z uczestniczenia we mszy świętej w domu transmitowanej przez TVP1 z Łagiewnik o godzinie 7.00.Dziękujemy Panu Bogu ,że mogliśmy uczestniczyć jako małżonkowie w tej EUCHARYSTII i duchowo przyjąć Pana Jezusa. Do kościoła NMP Matki Miłosierdzia w Oleśnicy poszedłem na godzinę 10.30.W mszy św. uczestniczyło około 30 parafian. Podczas kazania ks. Jakub odczytał komunikat abp. Józefa Kupnego. Komunię świętą podawało dwóch kapłanów, jeden podawał na rękę drugi do ust. Wierni mogli wybrać jak przyjąć Pana Jezusa w hostii. Módlmy się razem ,wykorzystajmy każdą formę modlitwy aby zbliżyć się do Jezusa Chrystusa w pokorze, dziękczynieniu i w pełnym zaufaniu. JEZU UFAM TOBIE BEZGRANICZNIE.

Roman Faryś
autor zdjęć Akcja Katolicka

Króluj Nam Chryste

2020-03-15

galeria – patrz