Arch. wrocławska. Pożegnanie „Naszej Władzi”

Urodziła się 1932 Złoczewie koło Lwowa. W roku 1951 z mężem Stanisławem powiedziała Panu Bogu TAK, mieli czwórkę dzieci.

Władysława Grabowska w Parafialnym Oddziale Akcji Katolickiej im. ks. Infułata Franciszka Sudoła w Oleśnicy działała od samego początku przez 16 lat, później ciężka choroba nie pozwoliła Jej służyć w parafii. Po śmierci męża, oddała się pracy w parafii w różnych wspólnotach.

Można by dużo wymieniać , ale najbardziej angażowała się w akcje charytatywne oraz w parafialnym chórze. Ostatnie lata bardzo cierpiała, ale duch wiary był do samego końca, modliła się codziennie na Różańcu i odmawiała Koronkę do Miłosierdzia Bożego. W kościele parafialnym NMP Matki Miłosierdzia uczestniczyliśmy wraz z pocztem sztandarowym Akcji Katolickiej we mszy świętej dziękczynnej za Jej święte życie.

Okres pandemii korona wirusa nie pozwolił  nam w większym gronie uczestniczyć w pogrzebie. Władzia nie pełniła żadnej funkcji w kościele, ale Jej skromność, pracowitość, oraz ciepło które promieniowało od Niej cały czas pozostanie w nas na zawsze. Spoczywaj w Bogu, do widzenia do zobaczenia. Króluj Nam Chryste.

2020.04.29-Odeszła do Pana ,,nasza święta Władzia,,

tekst, zdjęcia Roman Faryś Akcja Katolicka

2020-05-04

galeria – patrz