Arch. wrocławska. RÓŻANIEC DO GRANIC. RATUJ RÓŻAŃCEM POLSKĘ I ŚWIAT!

Wspólnoty parafialne z Oleśnicy, z wszystkich trzech parafii  oraz  Parafialny Oddział Akcji Katolickiej im. ks. Infułata Franciszka Sudoła z Oleśnicy, uczestniczyły  w dniu  7 października 2017 we wspólnej modlitwie Różaniec do Granic Polski.

Z Oleśnicy do Kudowy  wyruszyły  dwa autobusy, około 110 osób.

Mszy św. przewodniczył bp. Adam Bałabuch, biskup pomocniczy diecezji Świdnickiej. Konferencję wygłosił ks. Aleksander Radecki. We Mszy świętej uczestniczyło ok. 800 pielgrzymów, w tym klerycy z Metropolitalnego Wyższego  Seminarium Diecezjalnego wraz z Przełożonymi,  mi. z ks. Łukaszem Piłatem ? Prefektem i Asystentem Kościelnym DIAK Archidiecezji Wrocławskiej..

Po poczęstunku przygotowanym przez parafian i Straż Pożarną z Kudowy Czernej, udaliśmy się na granicę Polsko ?Czeską i tam, odmówiliśmy wszystkie cztery części różańca świętego, łącząc się z całą Polską.

Piękne duchowe przeżycie  pozostanie głęboko w naszych sercach.

Bardzo dziękujemy organizatorom tego wyjazdu autokarowego: wspólnocie Rycerstwa Niepokalanej i wspólnocie Różańca Świętego z Bazyliki.

foto i treść Roman Faryś

patrz – galeria