Arch. wrocławska. Spotkanie Opłatkowe DIAK.

W sobotę 25.01.2020 w budynku pod ?4? przy ul. Katedralnej odbył się tradycyjny ?Opłatek? członków Akcji Katolickiej archidiecezji wrocławskiej. Spotkanie rozpoczęto Mszą świętą koncelebrowaną w kościele św. Piotra i Pawła, której przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Łukasz Piłat. W koncelebrze uczestniczył ks. Prałat Czesław Majda Asystent POAK przy Parafii p.w. św. Maksymiliana Kolbego we Wrocławiu.
Mszę świętą uświetnił pan Jerzy Krajewski z POAK Opatrzności Bożej, intonując pieśni i wspaniale akompaniując na gitarze, śpiewającym.

Ks. Łukasz Piłat swoje rozważanie poświęci w szczególności osobie św. Pawła. Podkreślił Jego dobroczynną cnotę gorliwości, która powinna cechować zwłaszcza członków Akcji Katolickiej. W modlitwie wiernych polecono Bogu mi. członków Akcji Katolickiej dotkniętych różnymi chorobami oraz utratą bliskich.

Po Mszy św. uczestnicy udali się, do sali nr 5 na spotkanie opłatkowe.
Prezes Zarządu DIAK Janusz Wolniak powitał zebranych i przedstawił gościa honorowego panią Annę Zalewską byłą minister edukacji a obecnie euro posłankę. Następnie ks. Łukasz Piłat poprosił o odczytanie fragmentu  Ewangelii św. Łukasza i pobłogosławił opłatki, materialne symbole dobrych relacji, którymi uczestnicy podzielili się, składając między sobą, noworoczne życzenia. Spotkanie było przeplatane śpiewaniem kolęd przy akompaniamęcie gitary i organek.

   Poproszona o zabranie głosu Pani euro poseł Anna Zalewska, podzieliła się
z uczestnikami swoimi spostrzeżeniami oraz działalnością w Parlamencie Europejskim. Udzieliła też odpowiedzi na zadane pytania. Z zainteresowaniem przyjęła propozycje odnośnie współpracy biura prasowego pani euro poseł, z naszą Akcją Katolicką, w celu propagowania informacji o działalności euro posłów z ramienia prawicy, które to informacje w prywatnych środkach przekazu nie są podawane do wiadomości albo są zniekształcane.

Na pożegnanie zebrani zrobili sobie zbiorowe zdjęcie z panią euro poseł.

Następnie nastąpiła część organizacyjno-informacyjna zebrania.

Spotkanie zakończono odśpiewaniem kolędy.

Jan Kowolik

2020-01-30

Zdjęcia: Roman Farys i Janusz Wolniak