Arch. wrocławska. Wspomnienie śp. Olgierda Furmanka.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. mgr Olgierda Furmanka.

W piątek, 18 września 2020r. w godzinie Apelu Jasnogórskiego, Bóg powołał Go do siebie.

Mgr Olgierd Furmanek był współzałożycielem odrodzonej Akcji Katolickiej we Wrocławiu (1997 r.) Przez wiele lat jako członek Diecezjalnego Zarządu Akcji Katolickiej oraz delegat do Rady KIAK aktywnie uczestniczył w tworzeniu jej struktury i programu oraz przyczynił się do jej rozwoju, szczególnie w Archidiecezji Wrocławskiej. Pełnił też zaszczytną funkcję Horążego Pocztów sztandarowych Akcji Katolickiej, krajowego i diecezjalnego.
Na podkreślenie i wielkie podziękowanie zasługuje też Jego bogata działalność jako n
auczyciela akademickiego, wychowawcy, organizatora, sportowca, trenera, społecznika, wieloletniego kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu na Uniwersytecie Przyrodniczym (wcześniej Wyższej Szkole Rolniczej i Akademii Rolniczej we Wrocławiu.
Za swą działalność otrzymał wiele nagród i medali, m.in.
za zasługi dla Akcji Katolickiej Archidiecezji Wrocławskiej: Pierścień 1000-lecia Biskupstwa Wrocławskiego (2000 r.), Statuetkę Chrystusa Króla przyznaną przez Kapitułę Odznaczeń Akcji Katolickiej Archidiecezji Wrocławskiej (2013 r.), za zasługi w działalności sportowej i akademickiej: złotą odznakę AZS (1975 r.), Medal 30-lecia „Za zasługi dla AZS Wrocław” (1975 r.), Złoty Krzyż Zasługi (1983 r.), Medal 50-lecia AZS Wrocław „za zasługi” (1995 r.), Medal 50-lecia Okręgowego Związku Koszykówki
„za zasługi”(1997 r.), Medal 50-lecia Akademii Rolniczej (2002 r.), Nagrodę im. Prof. Eugeniusza Piaseckiego   wyróżnienie  przyznane przez  Zarząd  Główny Akademickiego Związku Sportowego
(2003 r.) i odznakę „Honorowy członek AZS” (2005 r.),

           Zapamiętamy śp. Olgierda jako człowieka o szlachetnym sercu, zawsze życzliwego, pogodnego, skromnego, kochającego  Rodzinę  i  drugiego  człowieka, Pana Boga, Kościół i nasza Ojczyznę.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Mu świeci !

              Msza Święta żałobna odprawiona została w dniu 24.09.2020 r. o godz. 14.00 w Kościele
p.w. św. Wawrzyńca we Wrocławiu przy ul. Bujwida
, po której nastąpiła ceremonia pogrzebowa przy  grobie na cmentarzu przy ul. Bujwida.

2020-09-28

galeria – patrz