Arch. wrocławska. Zebranie Rady DIAK.

W sobotę, 30 marca 2019 r. o godz. 10.30, w Centrum Duszpasterskim Archidiecezji Wrocławskie przy ulicy Katedralnej 4 we Wrocławiu, odbyło się Zebranie Rady Archidiecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Wrocławskiej. Zebranie zostało poprzedzone Mszą św. w Kościele p.w. śś. Piotra i Pawła (pod ?4?), której przewodniczył, w zastępstwie Diecezjalnego Asystenta Akcji Katolickiej, ks. Józef Jarmuła, Prefekt MWSD.
W homilii, z mocnym naciskiem podkreślił potrzebę zaangażowanej działalności każdego członka Akcji Katolickiej z wykorzystaniem darów:  słowa, czynu
i modlitwy.
Zebranie Rady DIAK miało charakter sprawozdawczo ? organizacyjny. Zebranie Rady przyjęło sprawozdania z działalności Zarządu DIAK i finansowe za 2018 rok oraz Komisji Rewizyjnej, potwierdzone stosownymi uchwałami. Przyjęto też propozycje działalności, przedstawione w kalendarium na 2019 r. oraz kilka zgłoszonych wniosków dyscyplinujących pracę Zarządu DIAK.

Po zakończeniu Zebrania Rady, odbyło się spotkanie z Panią Beatą Kempą – Ministrem ds. pomocy humanitarnej, która podzieliła się swoimi doświadczeniami związanymi  z udzielaniem pomocy chrześcijanom na Bliskim Wschodzie.
Zebrani, z uznaniem ocenili działania Pani Minister i polskiego rządu.
Prezes Zarządu DIAK Janusz Wolniak, w imieniu Diecezjalnej Akcji Katolickiej, podziękował Pani Minister za przybycie i przekazane cenne informacje. W intencji dalszej, owocnej działalności Pani Beaty, zebrani odmówili modlitwę Pod Twoją Obronę.
Więcej o spotkaniu z Panią Minister ? vide Dodatek Dolnośląski Gazeta Polska codziennie, 01/04/2019.

ek

2019-04-04

galeria – patrz