Diec. tarnowska. Dekanalne spotkanie Akcji Katolickiej w przeddzień uroczystości św. Wojciecha.

22.04.2017 w Starym Sączu w kościele pw. Trójcy Świętej odbyło się dekanalne spotkanie Akcji Katolickiej. Swoją obecnością zaszczycili nas: Asystent Dekanatu Stary Sącz ks. prałat Stanisław Dziekan, Asystent POAK Czarny Potok ks. Krzysztof Klimczak, Wiceprezes DIAK Pani Bożena Kwitowska z mężem, Prezesi wraz z członkami Akcji Katolickiej z Barcic, Gołkowic, Czarnego Potoka i Podegrodzia. Mszę św. koncelebrowaną pod przewodnictwem ks. prałata Stanisława Dziekana sprawowali: ks. Krzysztof Klimczak, ks. Roman Stafin, ks. Marcin Kokoszka, ks. ppłk. Augustyn Dzięgiel, ks. Dominik Furgał, ks. Tomasz Chrupek. Zebranych gości serdecznie powitał kapelan Sióstr Klarysek ks. Stanisław Śliwa.

Homilię wygłosił główny celebrans ks. prałat Stanisław Dziekan. Ks. Prałat nawiązał do wcześniej przeczytanej Ewangelii wg św. Marka. Jezus po swoim zmartwychwstaniu ukazał się Marii Magdalenie, która poszła o tym oznajmić pogrążonym w smutku uczniom. Uczniowie, znając grzeszne życie kobiety, nie uwierzyli jej. Potem pokazał się dwom z nich. Im również nie uwierzono. W końcu Jezus przyszedł do tych, którzy nie dali wiary, czyli do Jedenastu. Mimo ich niedowiarstwu  Pan Jezus postanowił o nich zawalczyć i przekazał im przesłanie ,,Idźcie na cały świat i głoście ewangelię wszelkiemu stworzeniu!?. Pan Jezus stawia na słabych w wierze, niewiarygodnych w naszych oczach, wg naszego rozsądku, na tych którzy wątpili. Działa przez świadectwo innych. Pan Jezus i nas wybiera, ale trzeba się nim zachwycić, oczarować. W naszym życiu często jesteśmy nie oczarowani, a rozczarowani, czasami wątpimy w Boga. My jako świadkowie Boga nie możemy być Nim rozczarowani. Mamy – tak jak Jego uczniowie, iść i głosić o Chrystusie.

Po Mszy świętej odmówiliśmy litanię do św. Kingi. Ucałowaliśmy Jej relikwie, a następnie udaliśmy się do Domu Parafialnego na wspólnotowe spotkanie i poczęstunek.

Agata Wolak-Kowalik, Prezes POAK par. św. Elżbiety w Starym Sączu

 patrz- galeria

Diec. tarnowska. Dekanalne spotkanie Akcji Katolickiej w przeddzień uroczystości św. Wojciecha.001

 

 

 

 

 

 

2017-04-24