Diec. Bielsko-Żywiecka. 1. Rekolekcje Akcji Katolickiej w Rychwałdzie. 2. Dzień Supienia Akcji Katolickiej w Ośrodku Rekolekcyjnym w Jeleśni.

Rekolekcje Akcji Katolickiej w Rychwałdzie.

Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią, w tym roku w dniach 19-22 sierpnia odbyły się wakacyjne rekolekcje Akcji Katolickiej w Rychwałdzie. Rekolekcje poprowadził ojciec Tomasz Palik, a temat przewodni brzmiał „W poszukiwaniu samego siebie”. Przez trzy kolejne dni grupa rekolekcyjna, wśród której byli członkowie Akcji Katolickiej z Bielska Białej, Andrychowa, Drogomyśla, Oświęcimia oraz Cieszyna wraz z Ojcem prowadzącym podjęła rozważania połączone z modlitwą.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom rekolekcji, a w szczególności Ojcu Tomaszowi za głęboką formację duchową oraz wygłoszone do uczestników słowo.

Dzień Supienia Akcji Katolickiej w Ośrodku Rekolekcyjnym w Jeleśni

W sobotę 28 sierpnia członkowie Akcji Katolickiej diecezji Bielsko – Żywieckiej po raz kolejny spotkali się w Ośrodku Rekolekcyjnym w Jeleśni na wspólnej modlitwie. Spotkanie tradycyjnie rozpoczęło się o godz. 10.00 Mszą św. celebrowaną przez Księdza Asystenta DIAK Tadeusza Borutkę. Ksiądz Asystent wygłosił także homilię do licznie zgromadzonych wiernych. Po Mszy św. uczestnicy spotkania wyszli na zewnątrz aby przy figurze Matki Bożej odmówić modlitwę różańcową. Po części oficjalnej spotkania wszyscy zgromadzili się przy wspólnym stole przy zachowaniu obowiązujących zasad sanitarnych. Po czasie przeznaczonym na wspólne rozmowy oraz integrację, zgromadzeni gości odmówili koronkę do Bożego miłosierdzia.

Dziękujemy Chórowi św. Józefa z Zabrzega, który swoim pięknym śpiewem uświetnił Mszę św., dziękujemy organizatorom za włożony trud oraz wszystkim przybyłym członkom i sympatykom Akcji Katolickiej.