Diec. bielsko-żywiecka. Rada DIAK w Jeleśni. AK w Rywałdzie.

RADA  DIAK w JELEŚNI

W dniu 8 września 2014 r. odbyło się posiedzenie Rady DIAK w Jeleśni, gdzie  remontowany jest obiekt starej plebani, który będzie służył nie tylko Akcji Katolickiej. Po Mszy św. w parafialnym kościele uczestnicy mogli zobaczyć jak  szybko posuwają  się prace remontowe dzięki otrzymanemu dofinansowaniu  z Urzędu Marszałkowskiego woj. śląskiego. W spotkaniu uczestniczył ks. bp. Tadeusz Rakoczy,  wielki opiekun i przyjaciel Akcji Katolickiej oraz zaproszeni goście. POAK w Jeleśni przygotował poczęstunek- herbatę i kiełbaski, które uczestnicy piekli na ognisku. Były rozmowy i śpiewy przy akompaniamencie akordeonu.

Irena Olma

——————————–

13 września 2014 r. Akcja Katolicka Diecezji Bielsko-Żywieckiej w Rychwałdzie

Tradycją, od kilku lat, jest  wrześniowa pielgrzymka Akcji Katolickiej naszej Diecezji do Matki Bożej Rychwałdzkiej na Nabożeństwo Fatimskie. Również w tym roku licznie zgromadziliśmy się u stóp Matki Bożej, chociaż łaskami słynący obraz jest w renowacji. Trwają przygotowania do obchodów 50 rocznicy koronacji obrazu, która odbędzie się w lipcu 2015 r.

Nabożeństwo Fatimskie rozpoczęło się Litanią Loretańską, a następnie rozważania różańcowe, które przygotował i prowadził Zarząd diecezjalny AK. Msza św. przy licznym udziale kapłanów sprawowana była przy ołtarzu polowym. Homilię wygłosił  ks. prof. dr hab. Tadeusz Borutka. Powiedział min. ? ? Modlimy się, aby Akcja Katolicka była prawdziwą szkołą apostolstwa.    W ręce Maryi wkładamy nasz los. [ ?. Dziś powraca n niepokój polityczny i społeczny. Słychać strzały. Gina ludzie. Coś niedobrego dzieje się w życiu rodzinnym i społecznym. Rozpada się wewnętrzny pokój. Pojawiają się ludzie pełni buty?.} ?Pojawiają się pytanie czy pokój jest możliwy? I dalej kaznodzieja stwierdził: ? My ludzie wierzący musimy wierzyć, że pokój jest możliwy. Pokój jest konieczny, powinien być stale utrwalany, tworzony i o niego trzeba się troszczyć.  Zródłem pokoju jest Bóg. Ile Boga w sercu, tyle pokoju w sercu, ile Boga w rodzinie, tyle pokoju w rodzinie, ile Boga w społeczeństwie, tyle pokoju w społeczeństwie. Trzeba iść z Chrystusem. Jeżeli pokoju zabraknie, wszystko inne traci sens.?]. Po Mszy św. wierni przeszli z procesją wokół kościoła i czuwanie zakończono apelem jasnogórskim. Dopisała pogoda i wszyscy wracaliśmy uradowani do domów.

Irena Olma

powiększ – kliknij zdjęcie

Diec. bielsko-żywiecka. Rada DIAK w Jeleśni. AK w Rywałdzie.2014-09-28_001 Diec. bielsko-żywiecka. Rada DIAK w Jeleśni. AK w Rywałdzie.2014-09-28_002

Diec. bielsko-żywiecka. Rada DIAK w Jeleśni. AK w Rywałdzie.2014-09-28_003 Diec. bielsko-żywiecka. Rada DIAK w Jeleśni. AK w Rywałdzie.2014-09-28_004

2014-09-28