Diec. bielsko-żywiecka. Spotkanie AK Diecezji Bielsko-Żywieckiej w Jeleśni.

W sobotę 28 września 2019 r. w Centrum Edukacyjno-Rekolekcyjnym Akcji Katolickiej w Jeleśni odbyło się spotkanie w ramach Szkoły Świętości połączone ze spotkaniem integracyjnym członków i sympatyków Akcji Katolickiej.

Spotkanie poświęcone było osobie błogosławionego księdza Władysława Bukowińskiego. Wśród zgromadzonych gości znaleźli się Ksiądz Biskup Tadeusz Rakoczy, Ks. Jan Nowak – postulator procesu beatyfikacyjnego bł. ks. Władysława Bukowińskiego, Ks. prof. Tadeusz Borutka, Pan minister Stanisław Szwed, Pan senator Andrzej Kamiński oraz licznie zgromadzeni członkowie i sympatycy Akcji Katolickiej naszej diecezji.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 10.00 Mszą św., pod przewodnictwem Ks. Bp. Tadeusza Rakoczego, który wygłosił homilię.

Po Mszy św. ksiądz Biskup poświęcił nową figurę Matki Bożej, ufundowaną przez Księdza profesora Tadeusza Borutkę.

W dalszej części uroczystości miała miejsce  instalacja w Ośrodku relikwii bł. ks. Władysława Bukowińskiego oraz bardzo ciekawa konferencja ks. Jana Nowaka dotycząca działalności ks. Władysława Bukowińskiego połączona z emisją filmu o Jego życiu.

Po zakończeniu oficjalnej części spotkania jego uczestnicy zgromadzili się przy wspólnym stole.

Dziękujemy serdecznie organizatorom oraz wszystkim gościom za przybycie.

Krzysztof Wodniak
Biuro DIAK Diecezji Bielsko-Żywieckiej

2019-09-30

galeria