Diec. bielsko-żywiecka. SREBRNY JUBILEUSZ – Jego Ekscelencji Ks. Biskupa Wiesława Krótkiego OMI.

Pochodzący z Jaworzynki, Biskup Diecezji Churchill – Hudson  Bay w Kanadzie Północnej, Jego Ekscelencja Ks. Biskup Wiesław Krótki  OMI, obchodził Srebrny Jubileusz Kapłaństwa w swojej rodzinnej parafii. 21 czerwca o godz. 11.15 na placu kościelnym  zgromadziły się tłumy wiernych parafian w strojach regionalnych, krewni  Biskupa Jubilata,  liczne delegacje, kapela  ludowa ?Mała  Jetelinka? i orkiestra dęta z Jaworzynki. Uroczystą Mszę św. dziękczynną odprawiał Jego Ekscelencja Ks. Biskup Wiesław Krótki  wraz z udziałem Jego Ekscelencji Ks. Ordynariusza Biskupa Diecezji Bielsko-Żywieckiej Romana  Pindla, kapłanów z Dekanatu Istebniańskiego i innych dekanatów, Ojców Oblatów, sióstr zakonnych pochodzących z Jaworzynki , duchownych pracujących razem z Biskupem Jubilatem w Kanadzie oraz księży, którym Jubilat w drodze do kapłaństwa  wiele zawdzięcza .

Dostojnego Jubilata, Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Wiesława przywitał  Ks. Kanonik  Stanisław Pindel , proboszcz tutejszej parafii, słowami pieśni ?Panie mój, cóż Ci oddać mogę za bezmiar niezliczonych łask??. Wyraził w imieniu całej Parafii dumę, cześć i szacunek dla Jego Ekscelencji. Podkreślił, że pragniemy z Jego Ekscelencją dziękować Panu Bogu za dary
i dobrodziejstwa otrzymane w ciągu wszystkich lat Jego kapłańskiej i biskupiej posługi. Włączając się w Jego dziękczynienie wyrażamy wdzięczność za owoce Jego posługiwania ? za Boże Łaski, które otrzymują wierni zarówno tam, na dalekiej Północy jak i tu, w naszej Ojczyźnie- w naszej Parafii. Jednocześnie zapewnił, że będziemy zawsze pamiętać w modlitwie o apostolskiej posłudze Jego Ekscelencji  i prosić Boga , aby umacniał Go w dalszej pracy biskupiej, duszpasterskiej i misyjnej.

Jego Ekscelencja Ks. Biskup Wiesław w swojej homilii, zwracając się do parafian, zaznaczył, że stanowią Oni ?Żywy Kościół?, podstawę mocnej wiary, zaś  obecność Jego Ekscelencji Ks. Ordynariusza Biskupa Romana Pindla jest  wspaniałym gestem wobec Biskupa Jubilata oraz ważnym wydarzeniem dla Parafii. Akcentem góralskim w homilii było  zaśpiewanie przez Jubilata fragmentu Jego ulubionej pieśni regionalnej ?Przez Ciadećkym mostek łogibo sie?.?. Ks. Biskup szczególnie upodobał sobie motyw księżyca ? ?miesióńczka?, który tak samo świeci nad Czadeczką,  jak i nad Zatoką Hudsona i Ziemią Baffina.

Jego Ekscelencja Ks. Biskup Ordynariusz Roman Pindel skierował słowa życzeń i podziękowań do Biskupa Jubilata Wiesława oraz wszystkich mieszkańców Jaworzynki. Do życzeń dołączyli:  Rada Parafialna w imieniu wszystkich Parafian, Akcja Katolicka, rówieśnicy Księdza Jubilata, twórczyni ludowa Anna Mucha z mężem, młodzież oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzynce.

Po uroczystej Mszy Św. wszyscy obecni ? zarówno duchowni jak i świeccy  -udali się przed Kościół do  wspólnego rodzinnego zdjęcia. Czcigodny  Jubilat zapewnił  wszystkich o swojej wdzięczności  i modlitwie. Głębokie przeżycia tego szczególnego dnia na długo pozostaną w sercach Parafian.

S.N.

kliknij ? powiększ (foto: Szymon Brodacki)

001_fotobrodacki.pl.Jego Ekscelencja Ks. Biskup Wiesław Krótki  OMI

2015-06-25