Diec. bielsko-żywiecka. XVI Przegląd Pieśni Patriotycznej.

W dniu 23.04.2016 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Strumieniu odbyło się podsumowanie wraz z wręczeniem nagród XVI przeglądu Pieśni Patriotycznej im. Małgorzaty Papiurek organizowanego przez Akcję Katolicką diecezji bielsko-żywieckiej. Przegląd ten cieszy się wielką popularnością o czym świadczy duża liczba uczestników.

W etapie parafialnym wzięło udział 2500 dzieci i młodzieży w różnych grupach wiekowych, w eliminacjach w Hałcnowie ok. 1500 uczestników ocenianych przez jury w składzie:

Przewodnicząca: Pani Urszula Miarczyńska-Micorek,

Członkowie: Pani Jadwiga Sikora, Pani Barbra Ficoń Szewczyk, Pani Barbara Kazimierowicz i ks. Marek Borowiec.

 Przegląd ten jest działaniem niezwykle cennym ponieważ wspiera proces wychowawczy; bowiem zespoły, soliści i chóry zaprezentowały repertuar będący swoistym przekrojem dziejów patriotycznych w Polsce.

W uroczystości wręczenia nagród finalistom wzięli udział ks. prof. dr hab. Tadeusz Borutka Asystent Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej diecezji bielsko-żywieckiej,  Prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej diecezji bielsko-żywieckiej, senator Pan Andrzej Kamiński, Pan Stanisław Szwed poseł na Sejm VIII kadencji, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, członek zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej diecezji bielsko-żywieckiej, ks. dziekan Oskar Kuśka proboszcz parafii św. Barbary w Strumieniu, władze Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, władze Gminy Strumień wraz z Panią burmistrz Anną Grygierek, licznie zaproszeni goście, nauczyciele, rodzice, uczestniczy i członkowie Akcji Katolickiej.

W koncercie finałowym w Strumieniu zaprezentowali się laureaci pierwszych miejsc eliminacji w Hałcnowie.

Nagrodą główną w XVI Przeglądzie Pieśni Patriotycznej im. Małgorzaty Papiurek jest wycieczka do Brukseli ufundowana przez Panią poseł PiS do Parlamentu Europejskiego Jadwigę Wiśniewską.

W tym roku nagrodzona została solistka z Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach Sandra Sikora. Gratulujemy!!!

Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej w Bielsku-Białej serdecznie dziękuje  i gratuluje laureatom, wykonawcom, opiekunom, nauczycielom za trud włożony w przygotowanie i piękne występy. Jury ,Starostwu Powiatowemu w Bielsku-Białej, prezesom, koleżankom i kolegom Akcji Katolickiej, Pani Elżbiecie Gacek, Pani Lucynie Sowie, Pani Marii Krutyła za pomoc i organizację w podsumowaniu XVI Przeglądu Pieśni Patriotycznej im. Małgorzaty Papiurek w Strumieniu.

Mariola Rojek

patrz ? galeria (kliknij – powiększ)

2016-05-09