Diec. ełcka. Akcja Katolicka dzieli się swoim doświadczeniem z Litwą i Łotwą

W środę, 4 maja 2016 r. w diecezji ełckiej odbyło się spotkanie z Urszulą Furtak ? Prezes Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce. W godzinach przedpołudniowych Pani Prezes spotkała się w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach z bp Jerzym Mazurem, Biskupem Ełckim, ks. Maciejem Gilewskim, Asystentem Diecezjalnym AK, kapłanami i laikatem Łotwy i Litwy oraz członkami Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej z terenu suwalskiego.

Celem spotkania było podzielenie się doświadczeniami działalności AK, by również za wschodnią granicą osoby świeckie mogły angażować się w życie Kościoła i społeczeństwie. W Wyższej Szkole Suwalsko-Mazurskiej zebrało się około 80 osób. Prezesi Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej Diecezji Ełckiej przedstawiali swoje dokonania i różnorodne formy realizacji działań statutowych AK. Uświadamiali obecnym, jak ważna jest rola osób świeckich w ewangelizacji.

Urszula Furtak przypomniała, że przed wojną w krajach ościennych bardzo prężnie działała Akcja Katolicka. Obecność gości i duże zainteresowanie taką formą daje nadzieję na reaktywowanie AK na Łotwie i Litwie. Bp Jerzy Mazur zauważył, że dzisiaj osoby świeckie są świadome, że mają swoje miejsce w Kościele i zadanie do wypełnienia. Akcja Katolicka jest jedną z wielu form wspólnotowej formacji o szerszym znaczeniu.

W godzinach popołudniowych takie spotkanie odbyło się Kurii Biskupiej w Ełku. Osiągnięcia POAK w czynieniu dobra i wypełnianiu statutowych zadań przedstawili prezesi Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, Cezary Domitrz i Dariusz Wiski. Reasumując spotkanie, Urszula Furtak stwierdziła, iż Akcja Katolicka jest Kościołowi bardzo potrzebna w jedności i wspólnym działaniu ludzi świeckich i kapłanów. Przypomniała, że św. Jan Paweł II wyznaczył kierunek rozwoju AK, gdzie na gruncie mocnej formacji jest otwartość na innych ludzi i współpraca z młodzieżą. ?20 lat działalności Akcji Katolickiej w Polsce potrzebuje dalszego umocnienia i rozwoju” ? mówiła prezes AK.

Podczas spotkania Pani prezes udzielała odpowiedzi na pytania z zakresu życia społecznego, natury prawnej i politycznej, jakimi mogą zajmować się członkowie Akcji Katolickiej.

Cecylia Bednarek ? sekretarz DIAK

patrz ? galeria

spotkanie 1

2016-06.23