Diec. ełcka. Diecezjalne uroczystości ku czci św. Wojciecha. W służbie Bogu i Kościołowi – 5 lat POAK.

Diecezjalne uroczystości ku czci św. Wojciecha.

23 kwietnia 2018 r. Akcja Katolicka Diecezji Ełckiej wzięła czynny udział w uroczystościach ku czci św. Wojciecha ? Biskupa i Męczennika, patrona Polski, diecezji ełckiej, oraz głównego patrona Akcji Katolickiej.  Również w tym dniu Pasterz Diecezji Ełckiej ks. Biskup Jerzy Mazur obchodził dzień Imienin.

Uroczystości rozpoczęły się o godz.17.00 nabożeństwem  Nieszporów w Kościele NSJ w Ełku, którym przewodniczył Jego Ekscelencja Ks. Biskup Romuald Kamiński – Biskup Diecezji Warszawsko-Praskiej. Po zakończonym nabożeństwie, wyruszyła procesja z relikwiami św. Wojciecha do Katedry Ełckiej. W procesji  uczestniczyły Poczty Sztandarowe ? Diecezjalny oraz parafialnych oddziałów Akcji Katolickiej: Parafii pw. Ducha Św. w Ełku, NMP Matki Kościoła w Gołdapi, Św. Kazimierza Królewicza w Suwałkach oraz Św. Maksymiliana z Giżycka. wierni reprezentujący parafie, szkoły, stowarzyszenia, służby mundurowe, władzę samorządową. Głównym punktem uroczystości była Msza św.  koncelebrowana, pod przewodnictwem Pasterza Diecezji Ełckiej, Jego Ekscelencji Ks. Biskupa Jerzego Mazura. Na wstępie poszczególne delegacje złożyły życzenia Dostojnemu Solenizantowi. Homilię wygłosił  ks. Biskup Romuald Kamiński, który w pierwszych słowach nawiązujących do Ewangelii, stwierdził, że ?tak jak gleba stwarza warunki do rośnięcia tak i my mamy być otwarci na działanie Boga. Istota naszego przebywania na ziemi tkwi w słowach św. Pawła, który mówił : Dla mnie życie to Chrystus. Chrześcijanie powinni mieć osadzoną w sercu Ewangelię Chrystusa, aby wypełniać Jego wymagania?.

W dalszej części homilii kaznodzieja przybliżył postać św. Wojciecha i historię życia przepełnionego troską o szerzenie wiary chrześcijańskiej wśród narodów Europy. ?Św. Wojciech w czasie trudnych lat posługiwania realizował przesłanie Boże w oparciu o Ewangelię. Dzisiaj jest pilna sprawa odnowy świata i ludzkości przeciw laicyzacji ? odchodzenia od Boga. We współczesnym świecie przetacza się potężna fala braku Boga i miłości, która jest w stanie łamać moralność człowieka. Następuje dehumanizacja ? zanik właściwego odniesienia się do drugiego człowieka. Teraz jest bardzo wiele ludzi, których morale rujnują fundament chrześcijaństwa? ? mówił kapłan.

Bp Kamiński zwrócił szczególną uwagę na nawrócenie duszpasterskie wspólnot parafialnych. ?Ciągłe nawracanie się w tych wspólnotach jest konieczne, by każdy mógł znaleźć swoje miejsce dla rozwoju wiary poprzez systematyczną i ofiarną formację. Temu służy umacnianie wspólnoty małżeństwa i rodziny. Szczególnego zainteresowania wymaga ewangelizacja ludzi młodych. Zaangażowanie młodych ewangelizatorów przynosi dobre owoce? ? tłumaczył biskup warszawsko – praski. ?Październikowy Synod będzie poświęcony ludziom młodym. Święty Wojciech rozważał sprawę towarzyszenia pastoralnego drugiemu człowiekowi, o czym nauczał św. Paweł ?Jeden drugiego brzemiona noście?. Dzisiaj są miliony ludzi, którzy nie wiedzą dokąd iść, nie znają wiary i wartości chrześcijańskich. Dzisiejszy świat stawia nam zadanie, aby towarzyszyć drugiemu człowiekowi?- stwierdził kaznodzieja. Swoją homilię ks. bp Romuald Kamiński zakończył przesłaniem: ?Patrząc na diecezję, Ojczyznę naszą, prośmy za pośrednictwem Świętego Wojciecha, aby świadkowie Pana Jezusa byli ludźmi mocnej wiary i pięknej miłości do sprawy, za którą jesteśmy wszyscy odpowiedzialni?.

Po zakończonej Eucharystii  była możliwość złożenia życzeń Jego Ekscelencji ks. Biskupowi Jerzemu Mazurowi. Po uroczystych życzeniach odbyła się wspólna agapa.

Cecylia Bednarek ? sekretarz DIAK

2018-04-25

patrz ? galeria

 

W służbie Bogu i Kościołowi – 5 lat Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej

 15 kwietnia Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy parafii Ducha Świętego w Ełku uczestniczył we Mszy Świętej dziękując Panu Bogu za 5 lat służby w parafii i diecezji. W procesji z darami został przyniesiony ornat z wizerunkiem bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, który jest patronem oddziału. Jest to dar ofiarowany od państwa Wujek.

Opis Ornatu z Bł. Ks. Jerzym Popiełuszko

Ornat czerwony, z haftowanym wizerunkiem Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, wykonany jest z pięknej, żakardowej tkaniny zdobiony dodatkowo dla podkreślenia jego wymowy, symbolami patriotycznymi. Wizerunek wyhaftowany jest metodą określana w hafcie ? Photo Stitch. Metoda ta przypomina stare ręczne hafty i przy dobrze zaprojektowanym wzorze w sposób doskonały oddaje podobieństwo przedstawianych postaci. Całość pasa haftowana złotymi nićmi, pięknym bogatym haftem. Ornat z księdzem Jerzym, wymalowany jest złotą lamówką. W komplecie do tego pięknego ornatu jest czerwona stuła z haftowanym krzyżem.

Trochę historii

Akcja Katolicka to organizacja kościelna, której celem jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła. Akcja Katolicka powstała w Polsce w 1930 r. i prężnie działała do wybuchu II wojny światowej. Po próbach powojennej reaktywacji zniknęła ostatecznie w 1953 r., gdyż władze komunistyczne zakazały jej funkcjonowania. AK została reaktywowana po 1993 r. z inicjatywy św. Jana Pawła II.

Początki

Członkowie Akcji Katolickiej są najbliższymi współpracownikami proboszcza. Angażują się w duszpasterstwo parafialne, kochają Kościół i stają w obronie moralności katolickiej, szanują kapłanów i biskupów, podejmują działania, by pomóc zagubionym. Włączają się w diecezjalny i parafialny program pracy duszpasterskiej. W Diecezji Ełckiej organizację tą powołał w 1997 roku bp Wojciech Ziemba. Obecnie asystentem diecezjalnym jest ks. dr Maciej Gilewski.

W parafii pw. Ducha Świętego w Ełku, przy dużym wsparciu ks. kan. Andrzeja Gajewskiego ? proboszcza parafii, oddział parafialny funkcjonuje od 19 kwietnia 2013 roku. Założycielem POAK i pierwszym asystentem kościelnym był ks. dr Zbigniew Chmielewski. W latach 2014-2016 obowiązki asystenta zostały powierzone ks. Szymonowi Sobolewskiemu. Obecnie tę funkcję pełni ks. Emil Raczkowski. Patronem Oddziału jest bł. ks. Jerzy Popiełuszko. Oddział posiada sztandar i prowadzi kronikę POAK. Obecnie w swoich szeregach POAK skupia 18 członków. W skład Zarządu POAK wchodzą: p. Ryszard Górski ? Prezes Zarządu; p. Renata Różańska ? Wiceprezes; p. Teresa Kosak ? Sekretarz i p. Teresa Górska ? Skarbnik.

Służba

W naszym oddziale działa 5 sekcji: charytatywna, muzyczna, liturgiczna, obrony życia i rodzinna oraz dekoracyjna. Z istotniejszych przedsięwzięć w ciągu 5 lat naszego istnienia dotychczas zorganizowaliśmy kilka pielgrzymek parafialnych, w tym jedna diecezjalna na Jasną Górę, wzięliśmy udział w ogólnopolskiej kampanii Niedzielę świętuję ? w niedzielę nie kupuję, poprzez zbieranie podpisów włączyliśmy się w ogólnoeuropejską akcję promującą obronę życia Jeden z nas ? wspólnie za życiem; promowaliśmy osobę  ks. proboszcza w ramach ogólnopolskiego konkursu KAI ?Proboszcz Roku?. Przygotowujemy dekorację ślubną, wystrój świąteczny kościoła oraz dekoracje okolicznościowe na uroczystości parafialne i diecezjalne. Angażując do współpracy inne wspólnoty parafialne zajmujemy się organizacją festynów rodzinnych oraz ?Balu Wszystkich Świętych? dla dzieci. Przeprowadziliśmy akcję: ?Rodzina ? rodzinie Paczki na Ukrainę?, ?Pielucha dla Malucha? a także ?Bandaż dla Afryki?. Ponadto asystent kościelny jest redaktorem naczelnym miesięcznika parafialnego ?Przyjdź, Duchu Święty!?. W skład redakcji wchodzi wiceprezes POAK i członkowie innych wspólnot parafialnych. Bierzemy systematyczny udział w sposób aktywny w celebracji świętej liturgii i adoracji Najświętszego Sakramentu. Istotnym elementem naszej działalności są comiesięczne (pierwsze poniedziałki miesiąca) spotkania formacyjno-organizacyjne.

Jubileusz uświadomił nam, że poprzez jednolitą formację i osobiste zaangażowanie, działając w zorganizowanych strukturach, można jeszcze lepiej i skuteczniej służyć Kościołowi. Mamy nadzieję, że nasz zapał nie wygaśnie. Zadań do realizacji apostolstwa jest jeszcze wiele. Dlatego zachęcamy wszystkich do przyłączenia się do Akcji Katolickiej, aby jeszcze lepiej realizować powołanie świeckich do świętości.

Renata Różańska ? wiceprezes POAK

2018-04-25

patrz ? galeria