Diec. ełcka. Ks. prof. Borutka w Studzienicznej.

Dnia 4 lipca 2016 r. odbyło się spotkanie integracyjno-formacyjne Akcji Katolickiej z ks. prof. Tadeuszem Borutką ? asystentem Diecezjalnym Akcji Katolickiej Diecezji Bielsko ? Żywieckiej oraz wykładowcą na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ksiądz profesor jest autorem materiałów formacyjnych AK a także członkiem Zarządu Krajowego Insytutu Akcji Katolickiej. Wspólnotę zjednoczyła Msza św. w Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Studzienicznej, koncelebrowana przez ks. Tadeusza Borutkę oraz ks. Macieja Gilewskiego ? Asystenta Diecezjalnego AK.

Zwracając się do uczestników w homilii ks. profesor wyraził pochwałę, że spotkanie integracyjne rozpoczyna się Eucharystią, która stanowi podstawę życia chrześcijańskiego. Przypomniał także, że ?mamy nie tylko mówić o Bożym Miłosierdziu, ale świadczyć uczynki miłosierdzia, pochylać się nad ludzką biedą”. Po Eucharystii odbyła się konferencja. Prelegent zwrócił uwagę, że pełne zaangażowanie osób świeckich w Akcję Katolicką jest wypełnianiem testamentu św. Jana Pawła II. Odrodzona 21 lat temu Akcja Katolicka zyskała uznanie Ojca Świętego, który w Rzymie powiedział: ?Jesteście wspaniałym darem dla całej wspólnoty Ludu Bożego”. ?Właściwe spojrzenie na Kościół pozwala nam zrozumieć, czym jest AK ? to szansa do wykorzystania w służbie Kościoła i ojczyzny. Akcja Katolicka to szkoła świętości i apostolstwa, pomagająca nam wszystkim prowadzić życie chrześcijańskie zgodnie z Ewangelią. Wspólnota ta wymaga jednak zaangażowania wielu osób i otwarcia na ludzi młodych. Ojciec Święty Franciszek dał trzy wskazania, jako drogowskaz dla nas:

1. Trwajmy z Chrystusem i cieszmy się Jego obecnością;

2. Idźmy! Bądźmy aktywni, wychodźmy do ludzi, podejmujmy dialog i głośmy, że Bóg jest Ojcem. Wymiar rodzinny Akcji Katolickiej jest bardzo ważny bo z pokolenia na pokolenie winniśmy przekazywać jej cele i zadania;

3. Radujmy się, cieszmy się, bądźmy tymi, którzy śpiewają życiem, śpiewają wiarą. To bardzo ważne, abyśmy nie tylko odmawiali credo, ale powinniśmy z radością przeżywać wiarę” ? wyjaśniał ks. profesor. Ks. Tadeusz Borutka swoje wystąpienie zakończył cytując słowa Świętego Jana Pawła II ?Nie lękajcie się! Jesteście w sercu samego Boga”.

Spotkanie zakończyło się wspólna agapą przy ognisku z akordeonistą. Na chętne osoby, by zakosztować spokoju natury, na brzegu jeziora czekały łodzie. Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej na czele z ks. Maciejem Gilewskim wyraża podziękowanie osobom zaangażowanym w przygotowanie spotkania oraz udział. Mamy nadzieję, że to spotkanie zaowocuje rozwojem Akcji Katolickiej w Diecezji Ełckiej.

Cecylia Bednarek – Sekretarz DIAK

patrz ? galeria (kliknij zdjęcie)

2016-07-06