Diec. ełcka. Msza w intencji Polski o wierność przyrzeczeniom Chrztu Świętego.

19 października obchodziliśmy wspomnienie bł. ks. Jerzego Popiełuszki – patrona Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy parafii Ducha Św. w Ełku. W tym dniu na Mszy Świętej o godz.18.00, spotykając się wokół Krzyża Jezusa w Eucharystii, za wstawiennictwem ks. Jerzego modliliśmy się szczególnie w intencji Polski o wierność przyrzeczeniom chrztu. Mszy św. przewodniczył ks. kan. Andrzej Gajewski, proboszcz parafii, w koncelebrze z asystentem POAK ks. Pawłem Markowskim. Prosimy dziś bł. ks. Jerzy wstawiaj się za naszą Ojczyzną, wstawiaj się za nami, abyśmy byli ludźmi odważnymi, abyśmy dochowali wierności przyrzeczeniom Chrztu Świętego aż do końca. Abyśmy i my mogli kiedyś osiągnąć niebo ? mówił proboszcz ks. kan. Andrzej Gajewski. Mówiąc o życiu kapelana solidarności pasterz parafii podkreślał Jego odwagę i wierność Bogu. Chcemy dziś dziękować Panu Bogu za bł. Ks. Jerzego i chcemy prosić Boga o rychłą Jego kanonizację. Dziękujemy dzisiaj także Tobie, bł. Ks. Jerzy za odwagę. Odwagę aż do końca. Odwagę w mówieniu prawdy, odwagę życia prawdą i za Twoja wierność powołaniu kapłańskiemu aż do końca, aż do przelewu krwi.- dziękował w homilii  ks. Gajewski. Przed błogosławieństwem kapłani z wiernymi odmówili modlitwę jubileuszową na 1050-lecie Chrztu Polski. Przed Mszą św. członkowie POAK poprowadzili różaniec w intencji Ojczyzny. Rozważania były oparte na kazaniach i słowach bł. ks. Jerzego Popiełuszko.

Uroczystości patronalne POAK-u poprzedzone były dziewięciodniową nowenną w intencji Ojczyzny przygotowaną i poprowadzoną przez POAK. Prosiliśmy o Ducha Świętego dla wszystkich Polaków, o wierność przyrzeczeniom Chrztu.

W czasie Mszy św. został wniesiony i poświęcony nowy krzyż ołtarzowy ofiarowany przez członka AK i jego żonę, jako wotum wdzięczności za otrzymane łaski.

Modlitwa ma wielką moc. Tu sam Bóg działa i przez Ducha Świętego sprawia, że zanurzamy się w Miłosierdziu Boga i odnawia się serce człowieka, rodziny, narodu.

Tysiąc pięćdziesiąta rocznica chrztu jest powrotem do źródła życia. Trzeba, aby wszyscy wszędzie modlili się dziękując Bogu za dar wiary i nowego życia, prosząc – tak jak Jan Paweł II na placu Zwycięstwa w 1979 roku – aby Duch Święty odnowił oblicze naszej ziemi…

Renata Różańska

patrz – galeria

Diec. ełcka. Msza w intencji Polski o wierność przyrzeczeniom Chrztu Świętego.006

2016-10-20