Diec. ełcka. Pielgrzymka kobiet do sanktuarium Królowej Rodzin w Rajgrodzie.

Sobota 21 lipca była dniem spotkania kobiet diecezji ełckiej z Matką Bożą, Królową Rodzin w Rajgrodzie. To już XIII pielgrzymka do tego sanktuarium. Uroczystej Mszy św. przewodniczył bp Jerzy Mazur.

Grupa kobiet z naszej parafii z opiekunem duchowym ks. Emilem Raczkowskim i panem Zdzisławem Sitkowskim, także udała się na spotkanie z Matką Bożą, Królową Rodzin do Rajgrodu. To już nasza czwarta  pielgrzymka do tego sanktuarium. Przybyliśmy do Maryi z mocnym pragnieniem otulenia spraw życia, wspólnoty małżeńskiej, rodzinnej, aby dziękować Jej za opiekę i wypraszać potrzebne nam łaski.

Pielgrzymów powitał diecezjalny duszpasterz kobiet i kustosz sanktuarium ks. prał. Hieronim Mojżuk. ?Przychodząc tutaj, chcemy zatrzymać się na moment w naszym życiu przed Maryją, która zawsze i wszędzie dzieli nasz ludzki los od początku aż do naszego końca. Zwróćmy się do Niej z otwartym sercem w naszych wszystkich sprawach, aby Maryja wzięła to jako nasz dar i złożyła Jezusowi Miłosiernemu do stóp, abyśmy mogli otrzymać przede wszystkim czystość serca i pewność naszego zbawienia? ? mówił duszpasterz kobiet. Ks. dr Paweł Tober, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin w homilii mówił, że pierwszorzędnym miejscem przekazu wiary jest rodzina.

?Kościół, dla którego Maryja jest wzorem nie istnieje dla siebie, ale dla innych, dla świata do którego jest posłany, by nieść mu Dobrą Nowinę o Bogu, który zbawia. Pan Bóg wielkie nadzieje wiąże z rodziną, ma wielkie zaufanie do rodziców ? uzdalnia ich nie tylko do przekazywania życia, ale także do przekazu wiary, do prowadzenia dzieci do doświadczenia Boga? ? mówił ks. Tober.

Pielgrzymi z sąsiednich parafii do Rajgrodu przybyli pieszo. Z bazyliki w Augustowie i Kalinowa kobiety z kapłanami przyjechały rowerami. Udział wzięły także panie z Białegostoku, Ełku, Suwałk, Rydzewa, Jamin, Janówki, Wiśniowa Ełckiego, Bargłowa Kościelnego, Puńska i Cimoch.

Bp Mazur zwracając się do zgromadzonych w sanktuarium kobiet podkreślił, że życie religijne rodziny kształtuje kobieta, a także ogromną rolę ojca w rozwoju duchowym dziecka. ?To rodzina odpowiada za ewangelizację. To w rodzinie jest przekazywana i umacniania wiara. Człowiek, który nie daje Boga drugiemu człowiekowi, daje mało. Wsłuchujcie się w głos Ducha Świętego, aby była w was jeszcze większa świadomość jak pełnić tę misję w rodzinie, gdzie jesteście kapłankami domowego kościoła, i Jego mocą bądźcie ?zaczynem?, który przyczynia się do rozkwitu wiosny życia chrześcijańskiego w rodzinie, parafii, diecezji, a przez to na całej ziemi? ? wskazywał biskup ełcki. Na zakończenie Mszy św. kobiety dokonały aktu zawierzenia rodzin Pani Rajgrodzkiej.

Tegoroczną konferencję wygłosił ks. Radosław Rybarski ? psycholog, doktorant psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Wskazał, aby na wzór Maryi odkrywać w sobie piękno kobiecego poczucia wartości. W swojej prelekcji szczególną uwagę zwrócił na zatracenie relacji miedzy małżonkami.

?Światem kobiety są sprawy jej serca, a sercem mężczyzny są sprawy świata. Budowanie wzajemnej więzi to zdolność do wyrażania uczuć. Kto potrafi wyrazić swoje uczucia jest przejrzysty jak kamień górski, ten stoi na nogach. Wyrażanie swoich pragnień, budowanie więzi opartej na mądrej miłości otwiera drogę do pragnień drugiego człowieka?- tłumaczył prelegent.

Spotkanie z Najświętszą Maryją Panną Królową Rodzin kobiety rozpoczęły modlitwą różańcową. Tajemnice światła odmawiane były w intencji godności życia. W rozważania wplecione były fragmenty zaczerpnięte z encykliki Jana Pawła II ?Evangeli Gaudium?. Bardzo mocno wybrzmiały słowa, w których papież podkreślał, jak niepowtarzalnym darem jest życie i godność drugiego człowieka. Wplecione także były fragmenty Akatystu ku czci Bogurodzicy.

Po Mszy św. pielgrzymi zostali zaproszeni przez diecezjalnego duszpasterza kobiet i kustosza sanktuarium ks. prał. Hieronima Mojżuka na wspólna agapę. Zakończeniem spotkania było nabożeństwo Drogi Krzyżowej po ścieżkach Kalwarii Rajgrodzkiej.

Organizatorem pielgrzymki kobiet do sanktuarium Królowej Rodzin w Rajgrodzie był Parafialny Oddział Akcji Katolickiej.

Renata Różańska

2018.07.21

patrz – galeria